Nacházíte se tady: Funkce > Zóny rychlosti

Zóny rychlosti

Prostřednictvím zón rychlosti/tempa můžete snadno sledovat svoji rychlost nebo tempo a přizpůsobit je tomu, abyste dosáhli požadovaného účinku tréninku. Zóny lze při tréninku použít jako vodítko efektivity. Pomohou vám také sestavit trénink s různými intenzitami, abyste dosáhli optimálního účinku.

Nastavení zón rychlosti

Nastavení zón rychlosti lze provést ve webové službě Flow. Existuje pět různých zón, jejichž limity lze ručně nastavit, případně vybrat výchozí nastavení. Zóny se nastavují pro konkrétní sport, a proto je možné je přizpůsobit tak, aby nejlépe odpovídaly jeho potřebám. V nabídce zón je běh (včetně týmových sportů zahrnujících běh), jízda na kole a také veslování a kanoistika.

Výchozí

Zvolíte-li Výchozí, nebudete moci limity měnit. Výchozí zóny jsou příkladem zón rychlosti/tempa pro osobu s relativně dobrou fyzickou kondicí.

Volitelné

Zvolíte-li Volitelné, budete moci měnit všechny limity. Například pokud znáte svůj skutečný aerobní a anaerobní práh nebo horní a dolní laktátový práh, můžete trénovat se zónami nastavenými podle vašich individuálních prahů rychlosti či tempa. Anaerobní práh doporučujeme nastavit jako minimální rychlost a tempo zóny 5. Pokud používáte také aerobní práh, nastavte jej jako minimum zóny 3.

Tréninkový cíl se zónami rychlosti

Můžete vytvořit tréninkový cíl založený na zónách rychlosti/tempa. Po synchronizaci tréninkových cílů pomocí aplikace FlowSync se při tréninku budete moci řídit pokyny tréninkový počítač.

Při tréninku

Během tréninku si můžete zobrazit, ve které zóně momentálně trénujete a kolik času jste ve které zóně strávili.

Po tréninku

Tréninkový přehled, který se zobrazuje na hodinkách, uvádí, jakou dobu jste v jednotlivých zónách rychlosti strávili. Po synchronizaci lze ve webové službě Flow zobrazit podrobné vizuální informace o zónách rychlosti.