Nacházíte se tady: Nastavení > Ikony na displeji

Ikony na displeji

Režim Letadlo je zapnutý. Aktivací režimu Letadlo dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace s hodinkami. Můžete je stále používat, ale nefunguje synchronizace dat s mobilní aplikací Polar Flow ani spojení s bezdrátovým příslušenstvím.

Režim Nerušit je zapnutý. Je-li zapnutý režim Nerušit, hodinky nebudou vibrovat, když obdržíte oznámení nebo upozornění na volání (v dolní části displeje se stále bude zobrazovat červená tečka). Také se vypne gesto pro aktivaci podsvícení.

Je-li zapnutý režim Nerušit, hodinky nebudou vibrovat, když obdržíte oznámení nebo upozornění na volání (v dolní části displeje se stále bude zobrazovat červená tečka). Také se vypne gesto pro aktivaci podsvícení.

Je nastaven budík. Chcete-li nastavit budík, přejděte na Nastavení > Nastavení hodinek.

Váš spárovaný telefon je odpojen a máte zapnutá oznámení. Zkontrolujte, zda se váš telefon nachází v dosahu Bluetooth hodinek a zda je v telefonu zapnuto Bluetooth.

Je zapnutý zámek tlačítek. Tlačítka odemknete stisknutím a podržením tlačítko OSVĚTLENÍ.