Nacházíte se tady: Trénink > Tréninkový přehled

Tréninkový přehled

Po tréninku

Souhrnná data z tréninku může v hodinkách zobrazit okamžitě po jeho skončení. V aplikaci nebo webové službě Polar Flow můžete získat podrobnější a grafickou analýzu.

Informace zobrazené v tréninkovém přehledu závisí na zvoleném sportovním profilu a získaných datech. Tréninkový přehled může obsahovat například tyto informace:

Čas a datum zahájení

Délka trvání tréninku

Vzdálenost, kterou jste při tréninku překonali

Tepová frekvence

Průměrná a maximální tepová frekvence při tréninku

Kardio zátěž z tréninku

Zóny tepové frekvence 

Doba strávená při tréninku v jednotlivých zónách tepové frekvence

Kalorie

Množství kalorií spálených při tréninku

Procentuální (%) podíl tuku na spálených kaloriích:  Kalorie získané z tuku během tréninku vyjádřené jako podíl na celkovém množství kalorií spálených při tréninku

Tempo/rychlost

Průměrné a maximální tempo/rychlost při tréninku

Running Index: Úroveň běžeckého výkonu a její číselná hodnota Více informací naleznete v kapitole Running Index.

Zóny rychlosti

Délka tréninku v jednotlivých zónách rychlosti

Kadence

Vaše průměrná a maximální kadence při tréninku

Běžecká kadence se měří pomocí zabudovaného akcelerometru na základě pohybů zápěstí. Kadence jízdy na kole se zobrazí, pokud používáte snímač Polar Cadence Sensor Bluetooth® Smart.

Nadmořská výška 

Maximální nadmořská výška při tréninku

Celkové stoupání v metrech/stopách při tréninku

Celkové klesání v metrech/stopách při tréninku

Úseky/Automaticky měřené úseky

Počet úseků, váš nejlepší úsek a délka trvání úseků.

Stisknutím tlačítka OK můžete přecházet mezi následujícími podrobnými informacemi:

  1. Délka trvání každého úseku (nejlepší úsek je zvýrazněn žlutě)
  2. Vzdálenost každého úseku
  3. Průměrná a maximální tepová frekvence během každého úseku v barvě zóny tepové frekvence
  4. Průměrná rychlost/tempo v každém úseku

Shrnutí multisportovního tréninku

Shrnutí multisportovního tréninku zahrnuje celkový přehled tréninku i přehled jednotlivých sportů, včetně délky trvání a překonané vzdálenosti v daném sportu.

Chcete-li si tréninkové přehledy prohlédnout na hodinkách později: 

V časovém náhledu vyberte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ ciferník Poslední tréninky a stiskněte OK.

Zobrazí se tréninkové přehledy za posledních čtrnáct dní. Procházejte požadovaný trénink pomocí tlačítka NAHORU/DOLŮ, stisknutím tlačítka OK otevřete přehled. V hodinkách můžete mít uloženo maximálně 20 tréninkových přehledů.

Tréninková data v aplikaci Polar Flow

Hodinky se s aplikací Polar Flow synchronizují automaticky po skončení tréninku, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth. Tréninková data můžete mezi hodinkami a aplikací Flow synchronizovat také ručně tak, že na hodinkách stisknete a podržíte tlačítko ZPĚT, když jste přihlášeni k aplikaci Flow a máte telefon v dosahu Bluetooth. V aplikaci můžete po každém tréninku rychle vyhodnotit svá tréninková data. Aplikace vám poskytuje stručný přehled tréninkových dat.

Další informace viz Aplikace Polar Flow.

Tréninková data ve webové službě Polar Flow

Analyzujte každý detail tréninku a zjistěte více o svém výkonu. Sledujte svůj pokrok a podělte se o svoje nejlepší tréninkové jednotky s ostatními.

Další informace viz Webová služba Polar Flow.