Nacházíte se tady: Funkce > Kompatibilní snímače > Párování snímačů s hodinkami

Párování snímačů s hodinkami

Spárování snímače tepové frekvence s hodinkami

Když používáte snímač tepové frekvence Polar spárovaný s hodinkami, hodinky neměří vaši tepovou frekvenci na zápěstí.

 1. Připněte si navlhčený snímač tepové frekvence.
 2. Na hodinkách přejděte na Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Párování senzorů a jiných zařízení a stiskněte OK.
 3. Dotkněte se hodinkami snímače tepové frekvence a vyčkejte, až zachytí jeho signál.
 4. Jakmile bude snímač tepové frekvence nalezen, zobrazí se jeho identifikační číslo, například Polar H10 xxxxxxxx. Stisknutím OK spusťte párování.
 5. Po dokončení se zobrazí text Párování dokončeno.

Spárování krokoměru s hodinkami

 1. Na hodinkách přejděte na Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Párování senzorů a jiných zařízení a stiskněte OK.
 2. Hodinky začnou snímač vyhledávat. Dotkněte se hodinkami snímače a vyčkejte, až zachytí jeho signál.
 3. Po nalezení snímače se zobrazí identifikační číslo zařízení. Stisknutím OK spusťte párování.
 4. Po dokončení se zobrazí text Párování dokončeno.

Kalibrace krokoměru

Krokoměr lze ručně zkalibrovat dvěma způsoby prostřednictvím rychlé nabídky. Zvolte jeden ze sportovních profilů pro běh a potom zvolte Zkalibrovat krokoměr > Kalibrace během nebo Kalibrační faktor.

 • Kalibrace během: Zahajte trénink a uběhněte známou vzdálenost. Tato vzdálenost musí být větší než 400 metrů. Po uběhnutí dané vzdálenosti stiskněte tlačítko OK, abyste změřili úsek. Nastavte skutečnou uběhnutou vzdálenost a stiskněte tlačítko OK. Aktualizuje se kalibrační faktor.
  Pamatujte, že během kalibrace nelze používat intervalový časovač. Pokud máte zapnutý intervalový časovač, hodinky vás požádají o jeho vypnutí, aby bylo možné provést ruční kalibraci krokoměru. Po kalibraci můžete zapnout časovač z rychlé nabídky v režimu pozastavení.
 • Kalibrační faktor: Pokud znáte kalibrační faktor, který určuje správnou vzdálenost, nastavte ho ručně.

Podrobné pokyny k ruční a automatické kalibraci krokoměru najdete v části Kalibrace krokoměru Polar s hodinkami Vantage V/Vantage M.

Spárování cyklistického snímače s hodinkami

Před spárováním snímače kadence, snímače rychlosti nebo snímače silového výkonu od jiného výrobce se přesvědčte, že je snímač správně nainstalovaný. Bližší informace o instalaci snímačů naleznete v příslušných uživatelských příručkách.

Před spárováním snímače silového výkonu jiného výrobce dbejte na to, abyste měli v hodinkách i ve snímači nainstalovaný nejnovější firmware. Máte-li dva snímače silového výkonu, musíte spárovat každý zvlášť. Ihned po spárování prvního vysílače můžete začít párovat druhý vysílač. Na zadní straně vysílačů zkontrolujte identifikační čísla, abyste ze seznamu vybrali správné snímače.

 1. Na hodinkách přejděte na Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Párování senzorů a jiných zařízení a stiskněte OK.
 2. Hodinky začnou snímač vyhledávat. Snímač kadence: Snímač se aktivuje tak, že několikrát otočíte klikou. Aktivitu snímače indikuje blikání červené kontrolky. Snímač rychlosti: Aktivujte snímač několikerým otočením kola. Aktivitu snímače indikuje blikání červené kontrolky. Snímač silového výkonu od jiného výrobce: Aktivujte vysílače několikerým otočením klikou.
 3. Po nalezení snímače se zobrazí identifikační číslo zařízení. Stisknutím OK spusťte párování.
 4. Po dokončení se zobrazí text Párování dokončeno.

Nastavení jízdních kol

 1. Zobrazí se Snímač připojen k:. Vyberte z možností Jízdní kolo 1, Jízdní kolo 2, nebo Jízdní kolo 3. Potvrďte stisknutím OK.
 2. Pokud jste spárovali snímač rychlosti nebo snímač silového výkonu, který měří rychlost, zobrazí se výzva Nastavte velikost kola. Zadejte velikost a stiskněte OK.
 3. Délka kliky: Nastavení délky kliky v milimetrech. Nastavení je viditelné, pouze pokud máte hodinky spárované se snímačem silového výkonu.

Měření velikosti kola

Nastavení velikosti kola je základním předpokladem správných informací o jízdě. Velikost kola lze zjistit dvěma způsoby:

1. postup

 • Ručním měřením získáte nejpřesnější výsledek.
 • Kolo otočte tak, aby byl ventilek na spodní straně, kde se kolo dotýká země. V tomto místě na zemi nakreslete značku. Po rovném povrchu popojeďte tak, aby se měřené kolo jednou zcela otočilo. Pneumatika musí být kolmo k zemi. Na místě ventilku posunutého o jednu otáčku kola nakreslete druhou značku. Změřte vzdálenost mezi těmito značkami.
 • Odečtěte 4 mm jako korekci vaší tělesné hmotnosti a výsledná hodnota je obvod vašeho kola.

2. postup

Na plášti najděte průměr pneumatiky v palcích nebo ETRTO. V pravém sloupci tabulky vyhledejte odpovídající velikost kola v mm.

ETRTO Průměr kola (v palcích) Nastavení velikosti kola (mm)
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220

Velikosti kol v tabulce jsou pouze informativní, protože velikost kola závisí na jeho typu a tlaku vzduchu.

Kalibrace cyklistického snímače silového výkonu

Snímač můžete kalibrovat z rychlé nabídky. Nejdříve vyberte jeden z cyklistických sportovních profilů a aktivujte vysílače otočením klikou. Následně vyberte možnost Zkalibrujte snímač výk. z rychlé nabídky a podle pokynů na displeji zkalibrujte svůj snímač. Specifické pokyny ke kalibraci snímače silového výkonu naleznete v pokynech výrobce.

Zrušení spárování

Spárování se snímačem nebo mobilním zařízením zrušíte následovně:

 1. Jděte do Nastavení > Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovaná zařízení a stiskněte OK.
 2. Vyberte zařízení, které chcete odebrat ze seznamu, a stiskněte OK.
 3. Zobrazí se dotaz Odstranit párování?. Potvrďte stisknutím OK.
 4. Na displeji se poté zobrazí Párování odstraněno.