Nacházíte se tady: Nastavení > Restartování a resetování

Restartování a resetování

Vyskytnou-li se s hodinkami nějaké potíže, zkuste je restartovat. Restartováním hodinek se nesmažou žádná nastavení ani vaše osobní údaje v nich uložené.

Restartování hodinek

Na hodinkách přejděte do Nastavení > Obecná nastavení > Informace o hodinkách. Přejděte dolů a najděte položku Restart hodinek. Stiskněte tlačítko OK a restartování potvrďte opětovným stisknutím tlačítka OK.

Hodinky můžete restartovat také stisknutím a podržením tlačítka OK na 10 sekund.

Resetování hodinek s obnovením továrního nastavení

Pokud restartování hodinek nepomůže, můžete je resetovat, aby se obnovilo tovární nastavení. Upozorňujeme, že obnovením továrního nastavení se z hodinek odstraní všechny osobní údaje a všechna nastavení a budete je muset znovu nastavit k vašemu osobnímu používání. Všechna data z hodinek, která byla synchronizována s vaším účtem Flow, jsou v bezpečí.

Obnova továrního nastavení prostřednictvím FlowSync

  1. Přejděte na adresu flow.polar.com/start, stáhněte si do počítače software pro přenos dat Polar FlowSync a potom jej nainstalujte.
  2. Připojte hodinky k USB portu počítače.
  3. Otevřete nastavení v softwaru FlowSync.
  4. Stiskněte tlačítko Obnova továrního nastavení.
  5. Pokud k synchronizaci používáte aplikaci Polar Flow, zkontrolujte seznam spárovaných zařízení Bluetooth v telefonu a pokud zde hodinky naleznete, odeberte je.

Nyní budete muset znovu nastavit hodinky buď prostřednictvím mobilního telefonu, nebo počítače. Pamatujte, že při nastavování musíte použít stejný účet u Polaru, jaký jste používali před obnovou.