Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Test fyzické kondice s měřením tepové frekvence na zápěstí

Test fyzické kondice s měřením tepové frekvence na zápěstí

Test fyzické kondice Polar s měřením tepové frekvence na zápěstí je snadný, rychlý a bezpečný způsob, jak odhadnout klidovou aerobní (kardiovaskulární) kondici jedince. Je to jednoduché pětiminutové hodnocení fyzické kondice, které poskytuje odhad maximální spotřeby kyslíku (VO2max). Test fyzické kondice vychází z klidové tepové frekvence, variability tepové frekvence a vašich osobních údajů: pohlaví, věku, výšky, hmotnosti a vašeho vlastního odhadu úrovně dlouhodobé fyzické aktivity (neboli frekvence tréninku). Test fyzické kondice Polar je určen zdravým dospělým osobám.

Aerobní kondice určuje, jak efektivně dokáže váš kardiovaskulární systém rozvádět kyslík po těle. Čím lepší máte aerobní kondici, tím silnější a efektivnější je vaše srdce. Dobrá aerobní kondice má mnoho zdravotních přínosů. Pomáhá například snižovat riziko vysokého krevního tlaku a rizika kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice. Jestliže chcete zlepšit svou aerobní kondici, bude zapotřebí průměrně šesti týdnů pravidelného tréninku, než zaznamenáte znatelnou změnu aerobní kondice. Méně zdatní jedinci zaznamenají pokrok rychleji. Čím lepší je vaše aerobní kondice, tím méně se budou zlepšovat vaše výsledky.

Aerobní kondici nejlépe zvyšují typy tréninků, při kterých se zapojují velké svalové skupiny. Mezi takovéto aktivity patří běh, jízda na kole, chůze, veslování, plavání, bruslení a běh na lyžích. Chcete-li sledovat svůj pokrok, proveďte test několikrát během prvních dvou týdnů, abyste získali výchozí hodnotu, a poté test opakujte přibližně jednou za měsíc.

Platí následující základní doporučení, která zajistí spolehlivé výsledky testu:

  • Test můžete provádět kdekoli – doma, v kanceláři, ve fitness klubu – za předpokladu, že prostředí je nerušené. Neměly by být slyšet žádné rušivé zvuky (např. z televize, rádia nebo telefonu) a neměl by na vás nikdo mluvit.
  • Vždy provádějte test ve stejném prostředí a ve stejnou hodinu.
  • Dvě až tři hodiny před testem nejezte těžká jídla a nekuřte.
  • Ve dni testu a v předchozím dni se vyhýbejte silné fyzické námaze, alkoholu a farmaceutickým stimulantům.
  • Měli byste být uvolnění a klidní. Před zahájením testu si na 1–3 minuty lehněte a uvolněte se.

Před zahájením testu

Před zahájením testu se ujistěte, že jste přesně zadali svá fyzická nastavení, včetně frekvence tréninku, do Nastavení > Fyzická nastavení.

Hodinky noste těsně připnuté na vrchní části zápěstí, alespoň na šířku prstu od zápěstních kůstek. Snímač tepové frekvence na zadní straně hodinek se musí neustále dotýkat pokožky.

Provedení testu

Na hodinkách zvolte Test fyzické kondice > Uvolněte se a spusťte test. Hodinky začnou zjišťovat vaši tepovou frekvenci.

Jakmile ji naleznou, na displeji se zobrazí pokyn Lehněte si a uvolněte se. Zůstaňte v klidu a omezte pohyby těla i komunikaci s ostatními.

Test můžete v kterékoli fázi přerušit stisknutím tlačítka ZPĚT. Zobrazí se text Test zrušen.

Jestliže hodinky nedokážou zachytit signál tepové frekvence, zobrazí se text Test se nezdařil. V takovém případě byste měli zkontrolovat, zda se snímač tepové frekvence na zadní straně hodinek stále dotýká kůže. Podrobnější pokyny k nošení hodinek při měření tepové frekvence na zápěstí najdete v části Měření tepové frekvence na zápěstí.

Výsledky testu

Po skončení testu vás hodinky upozorní vibrací a zobrazí popis výsledku testu fyzické kondice společně s odhadovanou hodnotou VO2max.

Zobrazí se dotaz Aktualizovat VO22max ve fyzických nastaveních?

  • Stisknutím tlačítka OK uložte tuto hodnotu do svých fyzických nastavení.
  • Stisknutím tlačítka ZPĚT zrušte uložení pouze v případě, že znáte svou nedávno naměřenou hodnotu VO2max a že se od výsledku liší o více než jednu třídu fyzické zdatnosti.

Výsledek posledního testu najdete v nabídce Testy > Test fyzické kondice > Poslední výsledek. Zobrazuje se pouze výsledek naposledy provedeného testu.

Chcete-li vidět analýzu výsledků svého testu fyzické kondice, přejděte do webové služby Flow a v diáři vyberte test, který si chcete detailně prohlédnout.

Hodinky se s aplikací Flow synchronizují automaticky po skončení testu, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth.

Třídy fyzické zdatnosti

Muži

Věk / roky Velmi nízký Nízký Uspokojivý Střední Dobrý Velmi dobrý Elitní
20–24 < 32 32–37 38–43 44–50 51–56 57–62 > 62
25–29 < 31 31–35 36–42 43–48 49–53 54–59 > 59
30–34 < 29 29–34 35–40 41–45 46–51 52–56 > 56
35–39 < 28 28–32 33–38 39–43 44–48 49–54 > 54
40–44 < 26 26–31 32–35 36–41 42–46 47–51 > 51
45–49 < 25 25–29 30–34 35–39 40–43 44–48 > 48
50–54 < 24 24–27 28–32 33–36 37–41 42–46 > 46
55–59 < 22 22–26 27–30 31–34 35–39 40–43 > 43
60–65 < 21 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 > 40

Ženy

Věk / roky Velmi nízký Nízký Uspokojivý Střední Dobrý Velmi dobrý Elitní
20–24 < 27 27–31 32–36 37–41 42–46 47–51 > 51
25–29 < 26 26–30 31–35 36–40 41–44 45–49 > 49
30–34 < 25 25–29 30–33 34–37 38–42 43–46 > 46
35–39 < 24 24–27 28–31 32–35 36–40 41–44 > 44
40–44 < 22 22–25 26–29 30–33 34–37 38–41 > 41
45–49 < 21 21–23 24–27 28–31 32–35 36–38 > 38
50–54 < 19 19–22 23–25 26–29 30–32 33–36 > 36
55–59 < 18 18–20 21–23 24–27 28–30 31–33 > 33
60–65 < 16 16–18 19–21 22–24 25–27 28–30 > 30

Tato klasifikace je založena na literární rešerši 62 studií, při nichž byla měřena hodnota VO2max u zdravých dospělých v USA, Kanadě a sedmi evropských zemích. Odkazy: Shvartz E, Reibold RC. Normy aerobní kondice mužů a žen ve věku od 6 do 75 let: přepracované znění. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

VO2max

Existuje jasná spojitost mezi maximální spotřebou kyslíku (VO2max) a kardiorespirační zdatností, protože zásobování tkání kyslíkem závisí na funkci srdce a plic. VO2max (maximální spotřeba kyslíku, maximální aerobní síla) je maximální rychlost, s jakou tělo dokáže spotřebovávat kyslík při maximálně namáhavém cvičení; má přímou spojitost s maximální schopností srdce zásobovat svaly krví. VO2max lze změřit nebo odhadnout pomocí testů fyzické kondice (např. test maximální tréninkové zátěže, test submaximální tréninkové zátěže, test fyzické kondice od firmy Polar). VO2max je dobrým ukazatelem kardiorespirační zdatnosti a dobrou indicií pravděpodobné výkonnosti při vytrvalostních sportovních podnicích, jako jsou např. přespolní běh, cyklistika, běh na lyžích a plavání.

VO2max lze vyjádřit buď v mililitrech za minutu (ml/min = ml ■ min-1), anebo lze jeho hodnotu vydělit tělesnou hmotností v kilogramech (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).