Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Společnost Polar by vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využijete samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Nabíjení baterie

Než budete hodinky nabíjet, ujistěte se, že nabíjecí kontakty na hodinkách a kabelu nejsou mokré, zaprášené ani znečištěné. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete. Hodinky nenabíjejte, když jsou mokré.

Hodinky mají vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 500krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

Baterii nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než +40 °C nebo když je USB port vlhký.

K nabití přes USB port počítače použijte přiložený USB kabel. Baterii můžete nabíjet také ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí balení).

Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Pro nabíjení přes počítač stačí hodinky připojit k počítači. Zároveň je tak můžete synchronizovat pomocí aplikace FlowSync.

 1. Chcete-li hodinky nabít, připojte je pomocí přibaleného kabelu k napájenému USB portu nebo k USB nabíječce. Kabel zapadne na místo jako magnet, jen dbejte na to, aby výstupek na kabelu lícoval s drážkou na hodinkách (vyznačeno červeně).

 2. Displej ukáže Nabíjím.
 3. Když je ikonka baterie plná, jsou hodinky plně nabité.

Nenechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani stále plně nabitou, protože by to mohlo mít nepříznivý vliv na její životnost.

Nabíjení při tréninku

Během tréninku se nikdy nepokoušejte nabíjet hodinky přenosnou nabíječkou, například z powerbanky. Pokud hodinky při tréninku připojíte ke zdroji napájení, baterie se nebude dobíjet. Připojení napájecího kabelu během tréninku může způsobit pronikání potu a vlhkosti a následnou korozi a poškození napájecího kabelu i hodinek. Pokud se hodinky právě nabíjejí a zahájíte trénink, nabíjení se také ukončí.

Výdrž baterie

 • Až 30 hodin při soustavném používání s GPS a měřením tepové frekvence pomocí optického snímače.
 • Až jeden týden, pokud trénujete v průměru hodinu denně se soustavným měřením tepové frekvence.
 • Jestliže se hodinky používají pouze v časovém režimu se soustavným měřením tepové frekvence, činí provozní doba přibližně 24 dní.

Stav baterie a upozornění

Symbol stavu baterie se zobrazí, když otočíte zápěstí, abyste se podívali na hodinky, nebo po návratu z menu do časového režimu.

 • Pokud je baterie málo nabitá, v časovém režimu se zobrazí Baterie je slabá. Nabijte ji. Doporučujeme hodinky nabít.

 • Pokud se v předtréninkovém režimu zobrazí Baterie je slabá. Ukončen záznam GPS a tepové frekvence. Brzy ji nabijte., je baterie příliš slabá, aby hodinky během tréninku měřily polohu pomocí systému GPS a tepovou frekvenci.
 • Pokud se při tréninku zobrazí upozornění Baterie je slabá, vypne se měření tepové frekvence a GPS.

 • Když je baterie velmi slabá, zobrazí se Záznam ukončen. Hodinky ukončí záznam tréninku a tréninková data uloží.
 • Jestliže je displej prázdný, pak je baterie vybitá a hodinky přešly do spánkového režimu. Nabijte baterii hodinek. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.