Nacházíte se tady: Trénink > Při tréninku

Při tréninku

Procházení tréninkových náhledů

Při tréninku můžete procházet tréninkové náhledy pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Pamatujte, že dostupné tréninkové náhledy a informace, které se na nich zobrazují, závisí na zvoleném sportu a na úpravách, které jste ve vybraném sportovním profilu provedli.

Pomocí webové služby a mobilní aplikace Polar Flow můžete na hodinkách přidávat sportovní profily a definovat specifická nastavení každého sportovního profilu. Můžete si například pro každý svůj sport vytvořit personalizované tréninkové náhledy a zvolit, jaká data chcete při tréninku vidět. Více informací viz Sportovní profily ve Flow.

Tréninkové náhledy mohou obsahovat například tyto informace:

Tepová frekvence a ukazatel pásma tepové frekvence ZonePointer

Vzdálenost

Délka trvání

Tempo/rychlost

Tepová frekvence a ukazatel pásma tepové frekvence ZonePointer

Délka trvání

Kalorie

Klesání

Aktuální nadmořská výška

Stoupání

Maximální tepová frekvence

Graf tepové frekvence a aktuální tepová frekvence

Průměrná tepová frekvence

Aktuální čas

Délka trvání

Nastavení časovačů

Než budete moci používat časovače při tréninku, musíte přidat časovače do svého tréninkového náhledu. To můžete provést buď zapnutím zobrazení časovače pro svůj aktuální trénink z Rychlé nabídky, nebo přidáním časovačů do tréninkových náhledů sportovního profilu v nastaveních sportovního profilu ve webové službě Flow a synchronizací nastavení se svými hodinkami.

Více informací najdete v části Sportovní profily ve Flow.

 

Intervalový časovač

Pokud zapnete zobrazení časovače pro svůj trénink z Rychlé nabídky, časovač se spustí, když zahájíte trénink. Podle pokynů níže můžete časovač zastavit a spustit nový.

Pokud jste přidali časovač do tréninkových náhledů sportovního profilu, který používáte, můžete časovač spustit následujícím způsobem:

 1. Přejděte do náhledu Intervalového časovače a stiskněte a podržte tlačítko OK. Vyberte možnost Start, chcete-li použít dříve nastavený časovač, nebo si vytvořte nový časovač v nabídce Nastavit intervalový časovač:
 2. Vyberte možnost V závislosti na čase nebo V závislosti na vzdálenosti: V závislosti na čase: Nastavte na časovači minuty a sekundy a stiskněte tlačítko OK. V závislosti na vzdálenosti: Nastavte na časovači vzdálenost a stiskněte tlačítko OK.
 3. Zobrazí se text Nastavit další časovač? Chcete-li nastavit další časovač, stiskněte tlačítko OK.
 4. Poté vyberte možnost Start pro spuštění intervalového časovače. Po skončení každého intervalu vás hodinky upozorní vibrací.

Pro zastavení časovače stiskněte a podržte tlačítko OK a vyberte možnost Zastavit časovač.

Odpočítávací časovač

Pokud zapnete zobrazení časovače pro svůj trénink z Rychlé nabídky, časovač se spustí, když zahájíte trénink. Podle pokynů níže můžete časovač zastavit a spustit nový.

Pokud jste přidali časovač do tréninkových náhledů sportovního profilu, který používáte, spusťte časovač následujícím způsobem:

 1. Přejděte do náhledu Odpočítávacího časovače a stiskněte a podržte tlačítko OK.
 2. Možností Start použijte dříve nastavený časovač, nebo použijte možnost Nastavit odpočítávací časovač k nastavení nového odpočítávaného času. Po dokončení vyberte možnost Start pro spuštění odpočítávacího časovače.
 3. Po skončení odpočítávání vás hodinky upozorní vibrací. Pokud chcete odpočítávací časovač spustit znovu, stiskněte a podržte tlačítko OK a vyberte možnost Start.

Pro zastavení časovače stiskněte a podržte tlačítko OK a vyberte možnost Zastavit časovač.

Uzamčení zóny tepové frekvence nebo rychlosti

Pomocí funkce ZoneLock můžete uzamknout zónu, v níž se právě nacházíte, na základě tepové frekvence nebo rychlosti/tempa. Používáte-li společně s hodinkami běžecký nebo cyklistický snímač silového výkonu, můžete tuto funkci použít také k uzamčení silové zóny. Funkce ZoneLock vám pomůže zajistit, že během tréninku zůstanete ve zvolené zóně, aniž byste museli sledovat hodinky. Jestliže se během tréninku dostanete mimo uzamčenou zónu, hodinky vás upozorní vibrací.

Chcete-li použít ZoneLock k uzamčení rychlosti/tempa nebo silové zóny, musíte v nastavení sportovních profilů aplikace Flow do sportovních profilů, ve kterých chcete použít ZoneLock, přidat Graf rychlosti/tempa na celou obrazovku nebo tréninkový náhled Graf silového výkonu.

Uzamčení zóny tepové frekvence

Pro zamčení zóny tepové frekvence, ve které se právě nacházíte, v náhledu se zobrazením tepové frekvence stiskněte a podržte OK.

Chcete-li odemknout zónu, znovu stiskněte a podržte tlačítko OK.

Uzamčení zóny rychlosti/tempa

Chcete-li uzamknout zónu rychlosti/tempa, ve které se právě nacházíte, stiskněte a podržte tlačítko OK v celoobrazovkovém zobrazení grafu rychlosti/tempa.

Chcete-li odemknout zónu, znovu stiskněte a podržte tlačítko OK.

Uzamčení silové zóny

Chcete-li uzamknout silovou zónu, ve které se právě nacházíte, stiskněte a podržte tlačítko OK v celoobrazovkovém zobrazení grafu silového výkonu.

Chcete-li odemknout zónu, znovu stiskněte a podržte tlačítko OK.

Označení úseku

Chcete-li označit úsek, stiskněte OK. Úseky lze nahrávat i automaticky. V nastavení sportovních profilů ve webové službě nebo aplikaci Polar Flow si nastavte Automatický záznam úseku na Vzdálenost úseku, Trvání úseku nebo Dle lokality. Jestliže si zvolíte Vzdálenost úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jeden absolvovaný úsek. Pokud zvolíte Trvání úseku, nastavte časový úsek, který představuje jeden absolvovaný úsek. Zvolíte-li Dle lokality, záznam úseku se spustí pokaždé, když dorazíte na místo zahájení tréninku.

Přepnutí sportu při tréninku s více sporty

Stiskněte tlačítko ZPĚT a vyberte sport, na který chcete přepnout. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Trénink s cílem

Jestliže jste si ve webové službě Flow vytvořili rychlý tréninkový cíl založený na délce, vzdálenosti nebo na množství spálených kalorií a uložili si ho do hodinek, bude výchozím prvním tréninkovým náhledem tento náhled:

Pokud jste vytvořili cíl na základě délky trvání nebo vzdálenosti, uvidíte, kolik vám ještě zbývá k jeho dosažení.

NEBO

Pokud jste vytvořili cíl na základě kalorií, uvidíte, kolik kalorií ještě musíte spálit, abyste jej dosáhli.

Jestliže jste si ve webové službě Flow vytvořili fázový tréninkový cíl a uložili si ho do hodinek, bude výchozím prvním tréninkovým náhledem tento náhled:

 • V závislosti na zvolené intenzitě se zobrazí tepová frekvence nebo rychlost/tempo a dolní a horní limit tepové frekvence nebo rychlosti/tempa aktuální tréninkové fáze.
 • Název fáze a číslo fáze / celkový počet fází
 • Délka trvání / vzdálenost, kterou jste zatím překonali
 • Nastavená délka trvání / vzdálenost aktuální fáze

Bližší informace o vytváření tréninkových cílů naleznete v části Plánování tréninku.

Změna fáze při fázovém tréninku

Pokud jste si při vytváření fázovaného cíle zvolili ruční změnu fáze, stiskněte OK, jakmile dokončíte fázi a budete chtít pokračovat další fází.

Jestliže jste si zvolili automatickou změnu fáze, fáze se změní automaticky, jakmile jednu fázi dokončíte. Na přechod do další fáze hodinky upozorní vibrací.

Pamatujte, že pokud nastavíte velmi krátké fáze (méně než 10 sekund), hodinky po dokončení fáze nevibrují.

Zobrazení informací o tréninkovém cíli

Chcete-li během tréninku zobrazit informace o tréninkovém cíli, v náhledu tréninkového cíle stiskněte a podržte tlačítko OK.

Upozornění

Pokud trénujete mimo plánovanou zónu tepové frekvence nebo rychlosti/tempa, hodinky vás upozorní vibrací.