Nacházíte se tady: Nastavení > Obecná nastavení

Obecná nastavení

Pro náhled a změnu obecných nastavení jděte do Nastavení > Obecná nastavení

Ve funkci Obecná nastavení naleznete:

 • Párování a synchronizace
 • Nastavení jízdních kol (Zobrazí se, pouze pokud máte hodinky spárované s cyklistickým snímačem)
 • Souvislé sledování TF
 • Režim Letadlo
 • Nerušit
 • Oznámení na telefon
 • Jednotky
 • Jazyk
 • Upozornění na nečinnost
 • Vibrace
 • Hodinky nosím na
 • Poziční satelity
 • Informace o hodinkách

Párování a synchronizace

 • Párování a synchronizace telefonu / Párování senzorů a jiných zařízení: Párování snímačů nebo mobilních zařízení s hodinkami. Synchronizace dat s aplikací Flow.
 • Spárovaná zařízení: Zobrazení všech zařízení, která jste spárovali s hodinkami. Mohou mezi nimi být snímače tepové frekvence, běžecké snímače, cyklistické snímače a mobilní zařízení.

Nastavení jízdních kol

Nastavení jízdních kol se zobrazí pouze pokud máte hodinky spárované s cyklistickým snímačem.

Velikost kola: Nastavení velikosti kola v milimetrech. Pokyny pro měření velikosti kola naleznete v části Párování snímačů s hodinkami.

Délka kliky: Nastavení délky kliky v milimetrech. Nastavení je viditelné, pouze pokud máte hodinky spárované se snímačem silového výkonu.

Používané snímače: Zobrazení všech snímačů připojených ke kolu.

Souvislé sledování TF

Nastavení funkce souvislého sledování tepové frekvence na Zap., Vyp. nebo Pouze v noci. Zvolíte-li možnost Pouze v noci, nastavte začátek sledování tepové frekvence na čas, kdy nejdříve půjdete spát.

Více informací viz Souvislé sledování tepové frekvence.

Režim Letadlo

Zvolte Zap. nebo Vyp.

Aktivací režimu Letadlo dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace s hodinkami. Můžete je stále používat, ale nefunguje synchronizace dat s mobilní aplikací Polar Flow ani spojení s bezdrátovým příslušenstvím.

Nerušit

Zvolte Zap., Vyp. nebo Zap. ( - ). Nastavte dobu, kdy platí zákaz vyrušování. Zvolte časový úsek volbami Začíná v a Končí v. Po dokončení nastavení nebudete dostávat žádná oznámení nebo upozornění na volání. Gesto pro aktivaci podsvícení bude také vypnuté.

Oznámení na telefon

Když netrénujete, nastavte oznámení na telefon na Vyp. nebo Zap.. Pamatujte, že během tréninku nebudete dostávat žádná upozornění.

Jednotky

Zvolte si metrické (kg, cm) nebo imperiální (lb, ft) jednotky. Nastavte si jednotky hmotnosti, výšky, vzdálenosti a rychlosti.

Jazyk

Můžete si zvolit jazyk, který budete chtít na hodinkách používat. Vaše hodinky podporují tyto jazyky: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska nebo Türkçe.

Upozornění na nečinnost

Nastavte upozornění na nečinnost na Zap. nebo Vyp.

Vibrace

Nastavte vibrace pro procházení položek nabídky na Zapnuto nebo Vypnuto.

Hodinky nosím na

Zvolte Levé ruce nebo Pravé ruce.

Poziční satelity

Od verze firmwaru 4.0.11 výše můžete změnit systém satelitní navigace, který používají hodinky navíc k systému GPS. V hodinkách se toto nastavení nachází v nabídce Obecná nastavení > Poziční satelity.Můžete zvolit GPS + GLONASS,  GPS + Galileo nebo GPS + QZSS.Výchozí nastavení je GPS + GLONASS.Tyto možnosti umožňují zkoušet různé systémy satelitní navigace a zjistit, zda vám mohou poskytnout lepší přesnost v oblastech pokrytých jejich signálem.

GPS + GLONASS

GLONASS je ruský globální systém satelitní navigace. Jedná se o výchozí nastavení, protože nabízí nejlepší globální viditelnost a spolehlivost satelitů ze všech třech systémů. Obecně doporučujeme používat tento systém.

GPS + Galileo

Galileo je globální systém satelitní navigace vytvořený Evropskou unií. Dosud je ve vývoji a odhaduje se, že bude hotový do konce roku 2020.

GPS + QZSS

QZSS je čtyřdružicový regionální systém pro přenos času a podporu satelitní navigace navržený za účelem vylepšení systému GPS v Asijsko-oceánských regionech se zaměřením na Japonsko.

Informace o hodinkách

Podívejte se na identifikační číslo hodinek, verzi firmware, typ HW, datum vypršení platnosti dat A-GPS a regulační štítky Vantage M.

Restart hodinek: Vyskytnou-li se s hodinkami nějaké potíže, zkuste je restartovat. Restartováním hodinek se nesmažou žádná nastavení ani vaše osobní údaje v nich uložené. Stiskněte tlačítko OK a restartování potvrďte opětovným stiskem tlačítka OK. Hodinky můžete restartovat také stisknutím a podržením tlačítka OK na 10 sekund.