Nacházíte se tady: Funkce > Oznámení na telefon

Oznámení z telefonu

Díky funkci oznámení z telefonu můžete dostávat upozornění na příchozí hovory, zprávy a oznámení z aplikací do hodinek. Na hodinkách se zobrazí stejné upozornění jako na displeji telefonu. Oznámení z telefonu je dostupné u telefonů se systémy iOS a Android.

Chcete-li používat oznámení z telefonu, musíte na telefonu nechat zapnutou aplikaci Polar Flow a telefon musí být současně spárovaný s hodinkami. Pokyny najdete v části Spárování mobilního zařízení s hodinkami.

Nastavení oznámení z telefonu

Na hodinkách přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Oznámení z telefonu a zapněte je. Když netrénujete, nastavte oznámení z telefonu na Vyp. nebo Zap.. Pamatujte, že během tréninku nebudete dostávat oznámení z telefonu.

Oznámení z telefonu můžete zapnout také v nastavení aplikace Polar Flow. Po zapnutí oznámení synchronizujte své hodinky s aplikací Polar Flow.

Pamatujte, že pokud jsou oznámení z telefonu zapnutá, baterie hodinek i telefonu se budou vybíjet rychleji, protože Bluetooth bude trvale zapnuté.

Nerušit

Chcete-li deaktivovat oznámení a upozornění na volání po určitou dobu, zapněte možnost nerušit. Pokud je zapnutá, nebudete během nastavené doby přijímat žádná oznámení nebo upozornění na volání.

Na svých hodinkách přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Nerušit. Vyberte Vyp., Zap. nebo Zap. (22.00 - 7.00) a časový úsek, kdy nechcete být rušeni. Zvolte časový úsek volbami Začíná v a Končí v.

Zobrazení upozornění

Kdykoli obdržíte upozornění, vaše hodinky zavibrují a v levé dolní části displeje se objeví červená tečka. Zobrazte upozornění stisknutím tlačítka ZPĚT a zvolením možnosti Upozornění, nebo otočením a vrácením zápěstí s hodinkami.

Máte-li příchozí hovor, hodinky zavibrují a zobrazí volajícího. Na hodinkách můžete také hovor přijmout nebo odmítnout.

Oznámení z telefonu mohou fungovat odlišně v závislosti na modelu telefonu Android.