Nacházíte se tady: Funkce > Závodní tempo

Závodní tempo

Funkce závodního tempa vám pomůže udržovat stálé tempo a dosáhnout cílového času na danou vzdálenost. Definujte cílový čas pro danou vzdálenost, například 45 minut pro běh na 10 km, a sledujte, v jaké vzdálenosti za vámi nebo před vámi je přednastavený cíl.

Cíl pro závodní tempo lze nastavit na hodinkách Vantage, nebo jej můžete nastavit také ve webové službě nebo aplikaci Flow a potom jej synchronizovat s hodinkami.

Pokud jste si naplánovali cíl pro závodní tempo na daný den, hodinky Vantage vám navrhnou jeho spuštění při vstupu do předtréninkového režimu.

Vytvoření cíle pro závodní tempo na hodinkách Vantage

Cíl pro závodní tempo můžete vybrat z rychlé nabídky v předtréninkovém režimu.

  1. Předtréninkový režim aktivujte tak, že v časovém náhledu stisknete a podržíte tlačítko OK, nebo stisknutím tlačítka ZPĚT vstoupíte do hlavní nabídky a vyberete možnost Zahájit trénink.
  2. V předtréninkovém režimu stiskněte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do rychlé nabídky.
  3. Ze seznamu vyberte možnost Závodní tempo a nastavte vzdálenost a délku trvání. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Hodinky zobrazují tempo/rychlost potřebné k dosažení vašeho cílového času a poté se vracejí do předtréninkového režimu, kde můžete zahájit trénink.