Nacházíte se tady: Trénink > Zahájení tréninku

Zahájení tréninku

 1. Nasaďte si hodinky a utáhněte náramek.
 2. Chcete-li aktivovat předtréninkový režim, v časovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko OK, nebo stiskněte tlačítko ZPĚT pro vstup do hlavní nabídky a vyberte možnost Zahájit trénink.

  Z předtréninkového režimu můžete vstoupit do rychlé nabídky pomocí tlačítka OSVĚTLENÍ. Možnosti zobrazené v rychlé nabídce závisí na zvoleném sportu a na tom, zda používáte GPS.

  Můžete například vybrat oblíbený tréninkový cíl, kterého chcete dosáhnout, a přidávat časovače do svých tréninkových náhledů. Další informace viz Rychlá nabídka.

  Po výběru se hodinky vrátí do předtréninkového režimu.

 3. Procházením vyberte svůj preferovaný sport.
 4. V předtréninkovém režimu setrvejte, dokud hodinky nezaznamenají vaši tepovou frekvenci a satelitní signál GPS (pokud se pro váš sport používají), abyste zajistili, že vaše tréninková data budou přesná. Satelitní signál GPS lépe zachytíte venku a stranou vysokých budov a stromů. Držte své hodinky displejem nahoru a při vyhledávání GPS signálu se jich nedotýkejte.

  Pokud jste s hodinkami spárovali snímač Bluetooth, který je samostatným příslušenstvím, začnou hodinky automaticky vyhledávat také signál snímače.

  Jakmile je funkce GPS připravena, kroužek kolem ikonky GPS se zobrazí zeleně. Hodinky vás upozorní vibrací.

  To, že hodinky zachytily tepovou frekvenci, poznáte podle toho, že se vám zobrazí vaše tepová frekvence.

  Pokud používáte snímač tepové frekvence Polar, který je spárovaný s hodinkami, hodinky k měření tepové frekvence při tréninku automaticky použijí připojený snímač. Modrý kroužek kolem symbolu tepové frekvence znamená, že hodinky k měření tepové frekvence používají připojený snímač.

 5. Jakmile hodinky zachytí všechny signály, spusťte záznam tréninku stisknutím OK.

Další informace o tom, co můžete s hodinkami při tréninku dělat, najdete v kapitole Při tréninku.

Zahájení naplánovaného tréninku

V aplikaci a webové službě Polar Flow si můžete naplánovat trénink a vytvořit podrobné tréninkové cíle, které pak můžete synchronizací přenést do hodinek.

Chcete-li zahájit trénink naplánovaný na aktuální den:

 1. Stisknutím a podržením tlačítka OK v časovém režimu aktivujte předtréninkový režim.
 2. Budete vyzváni, abyste zahájili tréninkový cíl naplánovaný na aktuální den.

 3. Chcete-li zobrazit informace o tréninkovém cíli, stiskněte OK.
 4. Pro návrat do předtréninkového režimu stiskněte OK a vyberte sportovní profil, který chcete použít.
 5. Jakmile hodinky zachytí všechny signály, stiskněte OK. Na displeji se objeví Záznam spuštěn a můžete začít trénovat.

Hodinky vás při tréninku povedou ke splnění vašeho cíle. Další informace najdete v kapitole Při tréninku.

Vaše naplánované tréninkové cíle budou zahrnuty také v připomínkách k tréninku FitSpark.

Zahájení multisportovního tréninku

Funkce Multisport umožňuje sestavit trénink z více sportů a snadno přepínat mezi sporty bez přerušení záznamu tréninku. Během multisportovního tréninku se automaticky sledují přechodové časy mezi sporty, abyste viděli, jak dlouho vám přechod z jednoho sportu na druhý trval.

Multisportovní trénink lze nastavit dvěma způsoby: pevný nebo volitelný multisportovní trénink. U pevného multisportovního tréninku (multisportovní profily v seznamu sportů Polar), jako je např. triatlon, je pořadí sportů pevně stanoveno a trénink lze provádět pouze v tomto pořadí. U volitelného multisportovního tréninku si můžete sporty a jejich pořadí zvolit ze seznamu sportů. Zároveň můžete přepínat na předchozí či následující sport.

Před zahájením multisportovního tréninku zkontrolujte, zda máte nastavené sportovní profily pro všechny sporty, které budou do tréninku zařazeny. Více informací viz Sportovní profily ve Flow.

 1. Stisknutím tlačítka ZPĚT přejděte do hlavní nabídky, vyberte možnost Zahájit trénink a poté vyberte sportovní profil. Vyberte Triatlon, Volitelný multisportovní trénink nebo jiný multisportovní profil (lze přidávat pomocí webové služby Flow).
 2. Jakmile hodinky zachytí všechny signály, stiskněte OK. Na displeji se objeví Záznam spuštěn a můžete začít trénovat.
 3. Chcete-li změnit sportovní disciplínu, stisknutím tlačítka ZPĚT přejděte do přechodového režimu.
 4. Zvolte si další sport, stiskněte OK (zobrazí se přechodový čas) a pokračujte v tréninku.