Nacházíte se tady: Důležité informace > Jak bezpečně používat výrobek značky Polar

Jak bezpečně používat výrobek značky Polar

Společnost Polar nabízí svým zákazníkům minimálně pětiletou podporu od zahájení prodeje výrobku. Služba podpory produktu zahrnuje nezbytné aktualizace firmwaru zařízení Polar a opravy kritických nedostatků podle potřeby. Společnost Polar neustále sleduje výskyt známých nedostatků. Aktualizujte svůj výrobek značky Polar pravidelně, jakmile vás mobilní aplikace Polar Flow nebo počítačový software Polar FlowSync informuje o dostupnosti nové verze firmwaru.

Data z tréninků a další data uložená v hodinkách Polar obsahují citlivé osobní informace, jako je vaše jméno, fyzické údaje, údaje o celkovém zdraví a údaje o poloze. Údaje o poloze lze použít ke sledování vaší polohy během venkovního tréninku a ke zjištění vašich obvyklých tras. Proto hodinky, pokud je nepoužíváte, ukládejte vždy na bezpečné místo.

Pokud máte na hodinkách zapnutá oznámení z telefonu, zprávy z určitých aplikací se budou zobrazovat na jejich displeji. Z nabídky hodinek můžete zobrazit také poslední zprávy. Chcete-li zajistit důvěrnost vašich soukromých zpráv, nepoužívejte funkci oznámení z telefonu.

Před předáním hodinek jiným osobám, např. k vyzkoušení nebo před prodejem, proveďte obnovu továrního nastavení a hodinky odeberte z účtu Polar Flow. Obnovu továrního nastavení lze provést v aplikaci FlowSync na počítači. Obnova továrního nastavení vymaže paměť zařízení, které již nebude možné propojit s vašimi daty. Chcete-li hodinky odebrat z účtu Polar Flow, přihlaste se do webové služby Polar Flow, vyberte příslušný produkt a klepněte na tlačítko „Odebrat“ vedle produktu, který chcete odebrat.

Stejné tréninky jsou také uloženy na vašem mobilním zařízení v aplikaci Polar Flow. Pro vyšší bezpečnost můžete na svém mobilním zařízení povolit různé možnosti zvýšení zabezpečení, jako je silná autentizace a šifrování zařízení. Více informací o povolení těchto funkcí naleznete v uživatelské příručce k mobilnímu zařízení.

Pro webovou službu Polar Flow doporučujeme použít heslo s minimální délkou 12 znaků. Pokud používáte webovou službu Polar Flow na veřejně přístupném počítači, nezapomeňte vymazat mezipaměť a historii prohlížení, abyste ostatním zabránili v přístupu k vašemu účtu. Kromě toho nepovolte webovému prohlížeči, pokud to není váš soukromý počítač, ukládat nebo si zapamatovat vaše heslo pro webovou službu Polar Flow.

Jakékoli problémy se zabezpečením můžete hlásit na e-mailové adrese security(a)polar.com nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Polar.