Nacházíte se tady: Začínáme > Ciferníky hodinek a nabídka

Ciferníky hodinek a nabídka

Ciferníky

Ciferníky hodinek Vantage M vám sdělí mnohem víc než pouze správný čas. Z ciferníků hodinek můžete vyčíst aktuální a relevantní informace, např. stav aktivity, stav kardio zátěže, tepovou frekvenci nebo poslední tréninky. Další informace můžete získat změnou ciferníků tlačítky NAHORU a DOLŮ a následným stisknutím tlačítka OK.

V Nastavení hodinek můžete vybrat mezi analogovým a digitálním zobrazením.

Čas

Základní ciferník s časem a datem.

 

Aktivita

Kruh kolem ciferníku a procentní hodnota pod časem a datem ukazuje, jak daleko jste v plnění svého denního cíle aktivity. Když jste aktivní, kruh je vyplněn světle modrou barvou.

Kromě toho můžete otevřít podrobnosti a zobrazit následující informace o své aktivitě za celý den:

  • Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadovaný počet kroků.
  • Funkce Aktivně strávený čas vám oznámí celkový čas, který jste strávili fyzickou aktivitou prospěšnou vašemu zdraví.
  • Funkce Kalorie ukáže, kolik kalorií jste spálili při tréninku i při denní aktivitě, a také hodnotu BMR neboli bazálního metabolismu (minimální metabolická aktivita potřebná k zachování života).

Další informace najdete v části Nepřetržité sledování aktivity.

 

Stav kardio zátěže

Stav kardio zátěže vyjadřuje vztah mezi krátkodobou tréninkovou zátěží (námahou) a dlouhodobou tréninkovou zátěží (tolerancí) a na základě těchto údajů vás informuje o tom, zda je vaše tréninková zátěž nedostatečná, udržovací, produktivní či nadměrná.

Kromě toho můžete při otevření podrobností zobrazit číselné hodnoty stavu kardio zátěže, námahy a tolerance a také verbální popis stavu kardio zátěže.

  • Číselná hodnota stavu kardio zátěže se vypočte jako podíl námahy a tolerance.
  • Námaha udává, jaké úsilí jste tréninku v poslední době věnovali. Tato hodnota znázorňuje průměrnou denní kardio zátěž za uplynulých 7 dní.
  • Tolerance vyjadřuje, do jaké míry jste připraveni na zátěž kardio tréninku.Tato hodnota znázorňuje průměrnou denní kardio zátěž za uplynulých 28 dní.
  • Verbální popis stavu kardio zátěže.

Více informací uvádí část Training Load Pro.

 

Tepová frekvence

Při používání funkce Souvislé sledování tepové frekvence měří hodinky nepřetržitě vaši tepovou frekvenci a zobrazují ji na ciferníku Tepová frekvence.

Můžete zkontrolovat nejvyšší a nejnižší hodnotu vaší tepové frekvence za den a také zjistit, jaká byla vaše nejnižší tepová frekvence za uplynulou noc. Funkci souvislého sledování tepové frekvence můžete na hodinkách zapínat a vypínat z nabídky Nastavení > Obecná nastavení > Souvislé sledování TF.

Další informace najdete v části Souvislé sledování tepové frekvence.

Pokud nepoužíváte funkci Souvislé sledování tepové frekvence, stále můžete rychle zjistit svou aktuální tepovou frekvenci, aniž byste museli zahajovat trénink. Stačí utáhnout řemínek hodinek, zvolit tento ciferník, stisknout tlačítko OK a hodinky za okamžik zobrazí vaši aktuální tepovou frekvenci. Stisknutím tlačítka ZPĚT se vrátíte na ciferník Tepová frekvence.

 

Poslední tréninky

Podívejte se, kolik času uplynulo od vašeho posledního tréninku a jakému sportu jste se věnovali.

Při zobrazení podrobných informací dále uvidíte shrnutí tréninků za posledních čtrnáct dní. Procházejte požadovaný trénink pomocí tlačítka NAHORU/DOLŮ, stisknutím tlačítka OK otevřete přehled. Více informací najdete v části Tréninkový přehled.

 

Nightly Recharge

Když se vzbudíte, uvidíte svůj stav Nightly Recharge. Stav Nightly Recharge sděluje, jak posilující byl váš spánek během uplynulé noci. Nightly Recharge kombinuje naměřené údaje o tom, do jaké míry se během prvních hodin spánku zklidnil autonomní nervový systém (ANS) (kvalita ANS) a jak dobře jste spali (kvalita spánku).

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud funkci souvislého sledování tepové frekvence ponecháte na hodinkách zapnutou, bude se rychleji vybíjet baterie. Nightly Recharge potřebuje ke své činnosti aktivovat souvislé sledování tepové frekvence. Chcete-li šetřit baterii a přesto používat Nightly Recharge, v nastavení hodinek můžete nastavit souvislé sledování tepové frekvence pouze na noc.

Další informace najdete v části Měření regenerace Nightly Recharge™ nebo Sledování spánku Sleep Plus Stages™.

 

Ciferník FitSpark

Hodinky vám navrhují nejvhodnější tréninkové cíle za základě vaší tréninkové historie, fyzické kondice a aktuální míry regenerace. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny navrhované tréninkové cíle. Zvolte jeden z navržených tréninkových cílů, aby se zobrazily podrobné informace o konkrétním tréninkovém cíli.

Další informace najdete v části Průvodce denním tréninkem FitSpark.

Vzhled ciferníků a jejich obsah nelze měnit.

Nabídka

Do nabídky se dostanete stisknutím tlačítka ZPĚT. Nabídku lze procházet pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Výběr potvrdíte tlačítkem OK a návrat provedete tlačítkem ZPĚT.

Zahájení tréninku

Zde můžete zahájit trénink. Chcete-li vstoupit do předtréninkového režimu a vybrat sportovní profil, který chcete použít, stiskněte OK.

Předtréninkový režim lze aktivovat také stisknutím a podržením tlačítka OK v časovém náhledu.

Podrobné pokyny naleznete v kapitole Zahájení tréninku.

Řízené dechové cvičení Serene

Nejprve zvolte Serene a potom volbou Spustit cvičení zahajte dechové cvičení.

Další informace najdete v části Řízené dechové cvičení Serene™.

Časovače

V nabídce Časovače naleznete stopky a odpočítávací časovač.

Stopky

Stopky spustíte stisknutím tlačítka OK. Úsek přidáte stisknutím tlačítka OK. Chcete-li stopky pozastavit, stiskněte tlačítko ZPĚT.

Odpočítávací časovač

Odpočítavací časovač lze nastavit tak, aby odpočítával od přednastaveného času. Vyberte možnost Nastavit časovač a nastavte čas odpočítávání. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Poté vyberte možnost Start a stisknutím tlačítka OK spustíte odpočítávací časovač.

Odpočítávací časovač se přidá na základní ciferník s časem a datem.

Po skončení odpočítávání vás hodinky upozorní vibrací. Stisknutím tlačítka OK spustíte časovač znovu, případně můžete stisknout tlačítko ZPĚT pro zrušení a návrat do časového náhledu.

Během tréninku můžete používat intervalový časovač a odpočítávací časovač. V nastaveních sportovního profilu aplikace Flow přidejte náhledy časovače do tréninkových náhledů a synchronizujte nastavení s hodinkami. Další informace o používání časovačů během tréninku najdete v kapitole Při tréninku.

Test fyzické kondice

Změřte si fyzickou kondici snadno pomocí měření tepové frekvence na zápěstí, zatímco ležíte a odpočíváte.

Další informace najdete v části Test fyzické kondice s měřením tepové frekvence na zápěstí.

Nastavení

Nastavení

V hodinkách můžete měnit následující nastavení:

Kromě nastavení dostupných na hodinkách můžete sportovní profily upravovat také ve webové službě a aplikaci Polar Flow. Hodinky si můžete přizpůsobit nastavením oblíbených sportů a informací, které chcete při tréninku sledovat. Více informací najdete v části Sportovní profily ve Flow.