Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Souvislé sledování tepové frekvence

Souvislé sledování tepové frekvence

Funkce souvislého sledování tepové frekvence měří vaši tepovou frekvenci pravidelně po celý den. Umožňuje přesnější měření denní spotřeby kalorií a vaší celkové aktivity, protože nyní měří i fyzickou aktivitu s velmi malými pohyby zápěstí, jako například cyklistika.

Souvislé sledování tepové frekvence na hodinkách

Funkci souvislého sledování tepové frekvence můžete na hodinkách zapínat, vypínat a přepínat pouze na noční režim v nabídce Nastavení > Obecná nastavení > Souvislé sledování TF. Zvolíte-li režim Pouze v noci, nastavte začátek sledování tepové frekvence na čas, kdy nejdříve půjdete spát.

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud funkci souvislého sledování tepové frekvence ponecháte na hodinkách zapnutou, bude se rychleji vybíjet baterie. Nightly Recharge potřebuje ke své činnosti aktivovat souvislé sledování tepové frekvence. Chcete-li šetřit baterii a přesto používat Nightly Recharge, nastavte souvislé sledování tepové frekvence pouze na noc.

V časovém náhledu vyberte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ ciferník tepové frekvence. Stisknutím tlačítka OK otevřete podrobné zobrazení.

Když je tato funkce zapnutá, hodinky nepřetržitě měří vaši tepovou frekvenci a zobrazují ji na ciferníku Tepová frekvence. Po otevření podrobností můžete zkontrolovat nejvyšší a nejnižší hodnotu vaší tepové frekvence za den a také zjistit, jaká byla vaše nejnižší tepová frekvence za uplynulou noc.

Hodinky sledují vaši tepovou frekvence v pětiminutových intervalech a zaznamenávají data pro budoucí analýzu v aplikaci nebo webové službě Flow. Pokud hodinky zjistí, že se vaše tepová frekvence zvýšila, začnou ji souvisle zaznamenávat. Souvislé zaznamenávání se může spouštět také podle pohybu zápěstí, například pokud alespoň minutu jdete dostatečně rychle. Souvislé zaznamenávání tepové frekvence se automaticky zastaví, jakmile vaše aktivita dostatečně klesne. Pokud vaše hodinky zjistí, že se vaše paže nepohybuje a nemáte ani zvýšenou tepovou frekvenci, sledují tepovou frekvenci v pětiminutových cyklech, aby zjistily nejnižší hodnotu během dne.

Někdy na hodinkách můžete během dne zaznamenat vyšší nebo nižší tepovou frekvenci, než je nejvyšší nebo nejnižší hodnota uvedená v denním přehledu souvislého sledování tepové frekvence. To se může stát v případě, že zobrazená hodnota je vně intervalu sledování.

Když je funkce souvislého sledování tepové frekvence zapnutá a snímač na zadní straně hodinek se dotýká kůže, indikátory na zadní straně vždy svítí. Pokyny pro nošení hodinek za účelem přesného měření tepové frekvence na zápěstí naleznete v části Měření tepové frekvence na zápěstí.

Podrobnější údaje o souvislé tepové frekvenci za delší časové období můžete sledovat prostřednictvím webové služby nebo mobilní aplikace Polar Flow. Více informací o funkci souvislého sledování tepové frekvence naleznete v tomto podrobném průvodci.