Nacházíte se tady: Trénink > Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

Přerušení/ukončení tréninku

  1. Pro přerušení tréninkové jednotky stiskněte tlačítko ZPĚT.
  2. Chcete-li pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko OK. Pro ukončení tréninku stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT. Ihned po skončení tréninku budete mít na hodinkách k dispozici souhrnná data.

Jestliže trénink ukončíte po jeho přerušení, čas, po který byl přerušen, nebude započítán do celkové doby tréninku.