Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Budete-li mít hodinky na ruce i v noci, budou sledovat váš spánek. Zaznamenají, kdy usnete a kdy se probudíte, a shromažďují údaje pro podrobnější analýzu v aplikaci a webové službě Polar Flow. Hodinky sledují pohyby vaší ruky během noci, aby zaznamenaly všechna přerušení spánku, a dají vám vědět, kolik času jste ve skutečnosti prospali.

Údaje o spánku na hodinkách

V časovém náhledu vyberte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ ciferník Spánek.

Když vaše hodinky zjistí, že jste se probudili, zobrazí dobu spánku na ciferníku.

Sledování spánku můžete také zastavit ručně. Pokud vaše hodinky zaznamenaly alespoň čtyři hodiny spánku, zobrazí se na ciferníku spánku dotaz Už jsi vzhůru?. Stisknutím OK potvrďte, že jste se probudili, vyberte možnost Ukončit sledování spánku a hodinky ihned shrnou váš spánek.

Otevřete shrnutí spánku stisknutím OK. Náhled shrnutí spánku zobrazí následující informace:

  • Zobrazí čas Usnuli jste a čas Vzbudili jste se.
  • Dobou spánku se rozumí celková doba od usnutí do probuzení.
  • Skutečným spánkem se rozumí doba spánku od usnutí do probuzení. Konkrétněji je to doba spánku mínus přerušení. Do skutečného spánku se započítává jen doba, kdy jste opravdu spali.
  • Průběh: Průběh spánku je hodnocení, jak dlouhá byla nepřetržitá doba vašeho spánku. Průběh spánku se hodnotí na stupnici od jedné do pěti: přerušovaný – poměrně přerušovaný – poměrně souvislý – souvislý – velmi souvislý.
  • Přerušení spánku: Znázornění doby vašeho skutečného spánku a přerušení spánku v poměru k vaší preferované době spánku.
  • Zpětná vazba: Získáte zpětnou vazbu ohledně délky a kvality spánku. Zpětná vazba k délce spánku vychází z doby spánku a preferované doby spánku.
  • Jak se vám spalo? Uplynulou noc můžete oznámkovat pomocí pětibodové škály: velmi dobře – dobře – OK – špatně – velmi špatně. Na základě tohoto hodnocení spánku získáte podrobnější zpětnou vazbu v aplikaci a webové službě Flow. Zpětná vazba v aplikaci a webové službě Flow zohledňuje vaše subjektivní hodnocení spánku a podle toho upraví zpětnou vazbu.

Údaje o spánku v aplikaci a webové službě Flow

Údaje o spánku se zobrazí v aplikaci a webové službě Flow po synchronizaci hodinek. Umožní vám zobrazovat čas, množství a kvalitu spánku. Můžete si nastavit preferovanou dobu spánku, a tak určit, jak dlouho chcete každou noc spát. V aplikaci a webové službě Flow můžete svůj spánek také hodnotit. Obdržíte zpětnou vazbu ohledně toho, jak jste spali, vycházející z údajů o vašem spánku, preferované doby spánku a vašeho hodnocení.

Ve webové službě Flow najdete údaje o spánku na kartě SpánekDiáři. Údaje o spánku můžete zahrnout také do zpráv o aktivitě na kartě Pokrok.

Sledováním spánkových vzorců zjistíte, zda je neovlivňují nějaké změny ve vašem každodenním životě, a můžete najít rovnováhu mezi odpočinkem, denní aktivitou a tréninkem.

Více informací o funkci Polar Sleep Plus naleznete v tomto podrobném průvodci.