Nacházíte se tady: Funkce > Zpět na začátek

Zpět na začátek

Funkce zpět na začátek vás nasměruje zpět na výchozí stanoviště tréninku.

Chcete-li funkci zpět na začátek použít pro jeden trénink:

  1. V předtréninkovém režimu stiskněte tlačítko OSVĚTLENÍ a vstupte do rychlé nabídky.
  2. Ze seznamu vyberte možnost Zpět na začátek a zvolte Zap..

Funkci zpět na začátek můžete zapnout během tréninku tak, že trénink pozastavíte, otevřete rychlou nabídku pomocí tlačítka OSVĚTLENÍ a nastavíte na možnost Zpět na začátek, a následně zvolíte Zap..

Pokud přidáte tréninkový náhled funkce zpět na začátek do sportovního profilu v aplikaci Polar Flow, bude funkce v tomto profilu vždy zapnutá a nebude se muset zapínat při každém tréninku.

Chcete-li se vrátit na své výchozí stanoviště:

  • Držte hodinky před sebou ve vodorovné poloze.
  • Nezastavujte se, aby vaše hodinky mohly určit, kterým směrem se pohybujete. Šipka vám ukáže směr vašeho výchozího stanoviště.
  • Chcete-li se vrátit zpět k výchozímu stanovišti, vždy postupujte ve směru šipky.
  • Vaše hodinky také zobrazí azimut a přímou (vzdušnou) vzdálenost mezi vámi a výchozím stanovištěm.

Když jste v neznámém prostředí, vždy mějte po ruce mapu pro případ, že hodinky ztratí satelitní signál, nebo se vybije baterie.