Nacházíte se tady: Nastavení > Fyzická nastavení

Fyzická nastavení

Pro náhled a změnu fyzických nastavení jděte na Nastavení > Fyzická nastavení. Je důležité, abyste do fyzických nastavení zadali přesné hodnoty, zejména pokud jde o tělesnou hmotnost, výšku, datum narození a pohlaví, protože tyto údaje mají vliv na přesnost naměřených hodnot, jako jsou například limity zón tepové frekvence a výdej kalorií.

Ve funkci Fyzická nastavení jsou tyto údaje:

 • Hmotnost
 • Výška
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Frekvence tréninku
 • Cíl aktivity
 • Preferovaná doba spánku
 • Maximální tepová frekvence
 • Klidová tepová frekvence
 • VO2max

Hmotnost

Zadejte svoji hmotnost v kilogramech (kg) nebo v librách (lbs).

Výška

Zadejte svoji výšku v centimetrech (metrická jednotka) nebo ve stopách a palcích (imperiální jednotky).

Datum narození

Zadejte svoje datum narození. Datum bude zobrazeno v takovém formátu, jaký jste si zvolili (24h: den - měsíc - rok/12h: měsíc - den - rok).

Pohlaví

Zadejte Muž nebo Žena.

Frekvence tréninku

Frekvence tréninku poskytuje hodnocení úrovně vaší dlouhodobé fyzické aktivity. Zvolte možnost, která nejvíce odpovídá průměrné úrovni vaší fyzické aktivity za poslední tři měsíce.

 • Příležitostně (0–1 h. týdně): Nevěnujete se pravidelně plánovanému rekreačnímu sportu, ani namáhavé fyzické aktivitě, např. chodíte pěšky jen pro potěšení a pouze občas cvičíte dost usilovně na to, abyste se zadýchali nebo zpotili.
 • Pravidelně (1–3 h. týdně): Pravidelně rekreačně sportujete, např. uběhnete 5-10 km nebo 3-6 mil týdně, anebo věnujete 1-3 hodiny týdne srovnatelné aktivitě, případně vaše zaměstnání vyžaduje mírnou fyzickou aktivitu.
 • Často (3–5 h. týdně): Nejméně 3 krát týdně se věnujete namáhavému fyzickému cvičení, např. týdně uběhnete 20-50 km/12-31 miles nebo strávíte 3-5 hodin týdně srovnatelnou fyzickou aktivitou.
 • Velmi často (5–8 h. týdně): Nejméně 5 krát týdně se věnujete těžké fyzické aktivitě, a někdy se možná účastníte i masových sportovních akcí.
 • Poloprofesionálně (8–12 h. týdně): Téměř denně se věnujete těžké fyzické aktivitě a cvičíte, abyste zlepšili svůj výkon pro závodní účely.
 • Profesionálně (>12 h. týdně): Jste vytrvalostní sportovec. Věnujete se těžké fyzické aktivitě, abyste zlepšili svůj výkon pro závodní účely.

Cíl aktivity

Cíl denní aktivity nabízí praktický způsob, jak zjistit svoji skutečnou aktivitu v běžném životě. Můžete si zde vybrat úroveň typické aktivity ze tří možností a poté zjistit, jak musíte být aktivní, abyste svého cíle denní aktivity dosáhli.

Čas, po který musíte být v průběhu dne aktivní, abyste splnili cíl denní aktivity, závisí na úrovni, kterou jste si zvolili, a na intenzitě vašich aktivit. Na míru intenzity, s jakou byste měli cíl denní aktivity splnit, má vliv i váš věk a pohlaví.

Úroveň 1

Pokud málo sportujete, hodně sedíte, a do práce a zpět jezdíte autem nebo veřejnými dopravními prostředky, potom vám doporučujeme tuto úroveň aktivity.

Úroveň 2

Trávíte-li většinu času na nohou, ať už z povahy práce, kterou vykonáváte, nebo při plnění každodenních povinností, toto je ta správná úroveň aktivity pro vás.

Úroveň 3

Pokud vykonáváte fyzicky namáhavou práci, sportujete, anebo jste nějakým jiným způsobem vedeni k pohybu a fyzické aktivitě, potom je pro vás vhodná tato úroveň aktivity.

Preferovaná doba spánku

Nastavte si preferovanou dobu spánku a určete si, jak dlouho chcete každou noc spát. Výchozí nastavení odpovídá doporučené průměrné době spánku pro vaši věkovou skupinu (osm hodin pro dospělé od 18 do 64 let). Máte-li pocit, že je pro vás osm hodin spánku příliš mnoho nebo naopak málo, doporučujeme vám nastavit si preferovanou dobu spánku podle vlastních potřeb. Takto získáte přesnou zpětnou vazbu o skutečné době spánku v porovnání s preferovanou dobou spánku.

Maximální tepová frekvence

Nastavte svoji maximální tepovou frekvenci, jestliže znáte její současnou hodnotu. Pokud tuto hodnotu nastavujete poprvé, jako standardní nastavení se zobrazí odhad vaší maximální tepové frekvence, provedený podle věku (220–věk).

Max. TF se používá k odhadu výdeje energie. Max. TF je nejvyšší počet úderů srdce za minutu při maximálním fyzickém vypětí. Nejpřesnější metodou, jak zjistit svoji individuální Max. TF je absolvovat test maximálního tréninkového zatížení v laboratoři. Max. TF má zásadní význam i pro stanovení intenzity tréninku. Je individuální a závisí na věku a dědičných faktorech.

Klidová tepová frekvence

Klidová tepová frekvence je minimální počet tepů za minutu (bpm) při úplném uvolnění a bez vyrušování. Klidovou tepovou frekvenci ovlivňuje váš věk, fyzická zdatnost, genetické předpoklady, zdravotní stav a pohlaví. Pro dospělého člověka je běžná hodnota 55–75 tepů/min., avšak klidová tepová frekvence může být i podstatně nižší, například pokud jste velmi zdatní.

Klidovou tepovou frekvenci je nejlepší měřit ráno hned po probuzení z vydatného nočního spánku. Pokud vám to pomůže s uvolněním, můžete si nejprve dojít na toaletu. Měření neprovádějte po náročných trénincích a dbejte na to, abyste byli plně zregenerováni po předchozí aktivitě. Měření byste měli provést vícekrát, pokud možno vždy ráno několik dní po sobě, výslednou klidovou tepovou frekvenci vypočtěte jako průměr změřených hodnot.

Měření klidové tepové frekvence:

 1. Navlékněte si hodinky. Lehněte si na záda a uvolněte se.
 2. Přibližně po jedné minutě na hodinkách zahajte trénink. Zvolte si libovolný sportovní profil, například Jiné halové sporty.
 3. Asi tři až pět minut klidně ležte a lehce dýchejte. Během měření nesledujte tréninková data.
 4. Na zařízení Polar ukončete trénink. Hodinky synchronizujte s aplikací nebo webovou službou Polar Flow a podívejte se do tréninkového přehledu, kde naleznete minimální tepovou frekvenci (Min.TF) — toto je vaše klidová tepová frekvence. Zadejte svou klidovou tepovou frekvenci do fyzických nastavení v aplikaci Polar Flow.

VO2max

Nastavte hodnotu VO2max.

VO2max (maximální spotřeba kyslíku, maximální aerobní silový výkon) je maximální rychlost, s jakou tělo dokáže spotřebovávat kyslík při maximálně namáhavém cvičení; má přímou spojitost s maximální schopností srdce zásobovat svaly krví. VO2max lze změřit nebo odhadnout pomocí testů fyzické kondice (např. test maximální tréninkové zátěže a test submaximální tréninkové zátěže). Můžete použít také svůj Running Index, který je odhadem vaší hodnoty VO2max.