Nacházíte se tady: Důležité informace > Péče o hodinky

Péče o hodinky

Stejně jako každé elektronické zařízení je třeba i hodinky Polar Vantage M udržovat v čistotě a pečlivě opatrovat. Pokyny níže vám pomohou dodržet záruční podmínky, udržet zařízení ve špičkovém stavu, a vyhnout se tak problémům s nabíjením a synchronizací.

Udržujte hodinky čisté

Po každém tréninku hodinky umyjte jemným mýdlovým roztokem a opláchněte proudem tekoucí vody. Vytřete je do sucha měkkým hadříkem.

Udržujte nabíjecí kontakty a nabíjecí kabel v čistotě, aby bylo zajištěno bezproblémové nabíjení a synchronizace.

Než budete hodinky nabíjet, ujistěte se, že nabíjecí kontakty na hodinkách a kabelu nejsou mokré, zaprášené ani znečištěné. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete. Hodinky nenabíjejte, když jsou mokré.

Udržujte nabíjecí kontakty v čistotě, a chraňte tak hodinky před oxidací a dalším možným poškozením způsobeným nečistotami a slanou vodou (např. potem nebo mořskou vodou). Nabíjecí kontakty nejlépe udržíte v čistotě tak, že je po každém tréninku opláchnete vlažnou vodou. Hodinky jsou voděodolné a můžete je oplachovat pod tekoucí vodou, aniž byste poškodili elektronické součástky. Hodinky nenabíjejte, když jsou vlhké nebo od potu.

Pečlivě pečujte o optický snímač tepové frekvence

Zajistěte, aby oblast optického snímače na zadní straně krytu nebyla poškrábaná. Škrábance a nečistoty sníží funkčnost měření tepové frekvence na zápěstí.

Nepoužívejte parfémy, pleťovou vodu, opalovací krém nebo repelenty na místě, kde budete nosit hodinky. Pokud hodinky přijdou do kontaktu s těmito nebo jinými chemikáliemi, omyjte je jemným mýdlem a vodou a dobře je opláchněte pod tekoucí vodou.

Skladování

Tréninkový počítač uchovávejte na chladném a suchém místě. Neuchovávejte jej ve vlhkém prostředí, v neprodyšném obalu (igelitový sáček či sportovní taška), ani ve vodivém obalu (vlhký ručník). Nevystavujte tréninkový počítač po delší dobu přímému slunečnímu záření, například v autě nebo uchycený na držáku jízdního kola. Tréninkový počítač doporučujeme skladovat částečně nebo plně nabitý. Při skladování se baterie pomalu vybíjí. Chystáte-li se tréninkový počítač uskladnit na delší dobu, doporučujeme jej po pár měsících znovu nabít. Prodloužíte tím životnost baterie.

Zařízení nevystavujte silnému mrazu (pod –10 °C), horku (nad 50 °C) ani přímému slunečnímu záření.

Servis

Doporučujeme, abyste v průběhu dvouleté záruční lhůty nechali provádět servisní opravy pouze autorizovanými servisními středisky firmy Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu ani na škody, které vznikly servisním zásahem u poskytovatele, který není autorizovaný firmou Polar Electro. Další informace viz Omezená mezinárodní záruka společnosti Polar.

Kontaktní informace a adresy všech autorizovaných servisních středisek společnosti Polar naleznete na adrese www.polar.com/support a na webových stránkách příslušné země.