Olet täällä: Ominaisuudet > Smart Coaching > Harjoituskuormitus

Harjoituskuormitus

Harjoituskuormitus on kirjallinen palaute yksittäisen harjoituksen kuormittavuudesta. Harjoituskuormituksen laskenta perustuu tärkeiden energiavarastojen (hiilihydraatit ja proteiinit) kulutukseen harjoituksen aikana. Näin erityyppisten harjoitusten kuormitusta voidaan vertailla. Jotta harjoituksia voisi vertailla tarkemmin, olemme muuntaneet harjoituskuormituksen arvioiduksi palautumistarpeeksi.

Harjoituskuormitus-ominaisuus huomioi eri tekijät, jotka vaikuttavat harjoituskuormitukseen ja palautumiseen. Näitä ovat esimerkiksi HRsit, HRmax, VO2max, sukupuoli, ikä, pituus, paino ja harjoittelutausta. Myös aerobinen ja anaerobinen kynnys (voidaan määrittää Flow-verkkopalvelussa), syke harjoituksen aikana ja harjoituksen kesto vaikuttavat laskentaan. Lajikohtaisen kertoimen avulla myös harrastetun lajin rasittavuus huomioidaan harjoituskuormituksessa ja palautumistarpeessa.

Kunkin harjoituksen jälkeisessä harjoituksen yhteenvedossa on harjoituskuormituksen kuvaus ja arvio harjoituksesta palautumiseen tarvittavasta ajasta.

Näet eri harjoituskuormitusten arvioidut palautumistarpeet tästä taulukosta.

Harjoituskuormituksen ja palautumisen tarkempi, visuaalinen esitys on Flow-verkkopalvelussa.