Olet täällä: Tärkeitä tietoja > Huomioitavaa

Huomioitavaa

Polar V800 kertoo suorituksestasi. Harjoitustietokone on suunniteltu ilmaisemaan fyysinen rasitus- ja palautumistasosi harjoituksen aikana ja sen jälkeen. Se mittaa sykkeen, nopeuden ja matkan. Se mittaa myös askeltiheyttä käytettäessä Polar-juoksusensoria Bluetooth® Smart ja poljinnopeutta käytettäessä Polar-poljinnopeussensoria Bluetooth® Smart. Laitetta ei ole tarkoitettu mihinkään muuhun käyttöön.

Harjoitustietokonetta ei tule käyttää sellaiseen mittaamiseen, jossa edellytetään ammattimaista tai teollista tarkkuutta.

Häiriöt harjoittelun aikana

Sähkömagneettiset häiriöt ja harjoituslaitteet

Häiriöitä voi esiintyä sähkölaitteiden läheisyydessä. Myös WLAN-tukiasemat saattavat aiheuttaa häiriöitä harjoitustietokoneessa. Virheellisten lukemien ja toimintahäiriöiden välttämiseksi siirry kauemmaksi häiriöitä mahdollisesti aiheuttavista tekijöistä.

Häiriöitä voi aiheutua myös harjoituslaitteista, joissa on elektronisia tai sähköisiä komponentteja, kuten LED-näyttöjä, moottoreita ja sähköjarruja. Voit yrittää ratkaista ongelmia seuraavilla tavoilla:

 1. Riisu sykesensorin kiinnitysvyö ja käytä harjoituslaitteita normaaliin tapaan.
 2. Liikuta harjoitustietokonetta, kunnes löydät kohdan, jossa näytössä ei ole hajalukemaa eikä sydänsymboli vilku. Häiriöt ovat usein voimakkaimpia laitteiston näytön edessä, kun taas näytön vasemmalla tai oikealla puolella häiriöitä ei yleensä esiinny.
 3. Pue sykesensorin kiinnitysvyö uudelleen päällesi ja pyri pitämään harjoitustietokonetta häiriöttömällä alueella.

Jos harjoitustietokone ei edelleenkään toimi, harjoituslaitteiden aiheuttamat sähköhäiriöt saattavat estää langattoman sykkeenmittauksen niiden läheisyydessä. Lisätietoja on osoitteessa www.polar.com/fi/tuki.

V800-harjoitustietokoneen osat ovat magneettisia. Se voi vetää metallisia osia puoleensa ja häiritä kompassia. Häiriöiden välttämiseksi kompassia on suositeltavaa pitää toisessa käsivarressa rinnan korkeudella ja V800-harjoitustietokonetta toisen käden ranteessa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä V800-harjoitustietokoneen lähellä, sillä niille tallennetut tiedot voivat tuhoutua.

Riskien minimointi harjoittelun aikana

Harjoitteluun saattaa sisältyä joitakin riskejä. Ennen säännöllisen harjoitusohjelman aloittamista on suositeltavaa vastata seuraaviin terveydentilaasi koskeviin kysymyksiin. Jos vastaat myöntävästi yhteenkin seuraavista kysymyksistä, on suositeltavaa käydä lääkärintarkastuksessa ennen harjoitusohjelman aloittamista.

 • Oletko ollut harrastamatta liikuntaa viimeiset viisi vuotta?
 • Onko sinulla korkea verenpaine tai korkea veren kolesterolipitoisuus?
 • Käytätkö verenpaine- tai sydäntautilääkkeitä?
 • Onko sinulla ollut hengitysvaikeuksia?
 • Onko sinulla jonkin sairauden oireita?
 • Oletko toipumassa vakavasta sairaudesta tai leikkauksesta?
 • Käytätkö sydämentahdistinta tai muuta vastaavaa ihonalaista laitetta?
 • Tupakoitko?
 • Oletko raskaana?

Huomaa, että sykkeeseen vaikuttavat harjoitustehon lisäksi muun muassa sydän-, verenpaine-, psyyke-, astma- ja hengitystielääkkeet sekä jotkin energiajuomat, alkoholi ja nikotiini.

On tärkeää tarkkailla elimistön reaktioita harjoituksen aikana. Jos tunnet odottamatonta kipua tai väsymystä harjoituksen aikana, on suositeltavaa joko keskeyttää harjoitus tai jatkaa sitä kevyemmällä teholla.

Huomautus: Jos käytössäsi on sydämentahdistin, defibrillaattori tai muu vastaava ihonalainen elektroninen laite, voit käyttää Polar-tuotteita. Polar-tuotteiden ei teoriassa pitäisi pystyä häiritsemään tahdistimen toimintaa. Tietoja käytännössä tapahtuneista häiriöistä ei myöskään ole. Emme kuitenkaan anna virallista takuuta tuotteen soveltuvuudesta käyttöön kaikkien tahdistimien tai muiden ihonalaisten laitteiden, kuten defibrillaattorien kanssa, koska saatavilla olevien laitteiden kirjo on laaja. Mikäli olet epävarma tai koet epätavallisia tuntemuksia Polar-tuotteiden käytön aikana, ota yhteys lääkäriin tai ihonalaisen laitteesi valmistajaan käyttöturvallisuuden selvittämiseksi.

Jos olet allerginen jollekin ihokosketukseen tulevalle aineelle tai epäilet allergista reaktiota tuotteen käytöstä johtuen, tarkista tuotteessa käytetyt materiaalit kohdasta Tekniset tiedot. Voit välttää mahdolliset sykesensorin käytöstä johtuvat ihoreaktiot käyttämällä lähetintä ohuen paidan päällä. Kastele paita huolellisesti lähettimen elektrodien kohdalta, jotta elektrodit havaitsevat sykesignaalin.

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Polar-juoksusensori Bluetooth® Smart on muotoiltu niin, että sen tarttuminen johonkin on epätodennäköistä. Ole silti varovainen juostessasi sensorin kanssa esimerkiksi tiheässä puistikossa.

Kosteus ja kova hankautuminen voivat yhdessä irrottaa sykesensorin pinnasta väriä, joka saattaa värjätä vaatteita. Jos käytät hajustetta, aurinkovoidetta/-rasvaa tai hyönteiskarkotetta, varmista, ettei sitä pääse kosketuksiin harjoituslaitteen tai sykesensorin kanssa. Vältä käyttämästä vaatteita, joiden värit voivat aiheuttaa harjoituslaitteen (etenkin vaalea-/kirkassävyisten harjoituslaitteiden) värjääntymistä käytön aikana.