Olet täällä: Harjoittelu > Toiminnot harjoittelun aikana

Toiminnot harjoittelun aikana

Lajin vaihtaminen multisport-harjoituksen aikana

Paina BACK (takaisin)-painiketta ja valitse laji, johon haluat vaihtaa. Vahvista valinta painamalla START (aloita)-painiketta.

Kierrosajan mittaaminen

Tallenna kierros painamalla START (aloita)-painiketta. Voit tallentaa kierroksen myös napauttamalla näyttöä, jos olet ottanut toiminnon käyttöön Flow-verkkopalvelun lajiprofiiliasetuksissa. Kierros voidaan myös tallentaa automattisesti. Autom. kierros: Valitse Pois päältä, Kierroksen pituus, Kierroksen kesto tai Sijaintiin perustuva. Jos valitset Kierroksen pituus, määritä matka, jonka kuluttua kierros mitataan. Jos valitset Kierroksen kesto, määritä aika, jonka kuluttua kierros mitataan. Jos valitset Sijaintiin perustuva, kierros mitataan aina harjoituksen aloituspisteestä.

Sykealueen lukitseminen

Lukitse sykealue, jolla olet, pitämällä START (aloita)-painiketta painettuna. Vapauta lukitus pitämällä START (aloita)-painiketta painettuna. Jos sykkeesi siirtyy lukitun alueen ulkopuolelle, saat ilmoituksen äänimerkillä ja värinäpalautteena.

Lajikohtaisen napautusherkkyyden muuttaminen

Pidä VALO-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Valitse luettelosta Lajikohtainen napautusherkkyys ja mukauta herkkyys lajiin parhaiten sopivaksi valitsemalla Kevyt napautus, Normaali napautus, Voimakas napautus, Hyvin voimakas napautus tai Pois päältä.

Vaiheen vaihtaminen jaksotetussa harjoituksessa

Pidä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Valitse luettelosta Aloita seuraava vaihe ja paina START (aloita)-painiketta (jos tavoitetta luotaessa on valittu manuaalinen vaiheen vaihto). Jos on valittu automaattinen vaiheen vaihto, vaihe vaihtuu automaattisesti, kun saat vaiheen suoritettua loppuun.

Pikavalikon näyttäminen

Pidä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Voit muuttaa tiettyjä asetuksia keskeyttämättä harjoitusta. Katso lisätietoja kohdasta Pikavalikko

Taustavalo päälle pysyvästi

Pidä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Valitse luettelosta Taustavalo päälle ja paina START (aloita)-painiketta. Kun toiminto on otettu käyttöön, taustavalo pysyy päällä, kun LIGHT (valo)-painiketta painetaan. Huomaa, että tämä toiminto heikentää akun kestoa.

Kohdeoppaan ottaminen käyttöön

Pidä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Valitse Kohdeopas päälle. Näyttöön tulee Aseta kohde. Valitse Aloituspiste (oletus). Voit vaihtaa kohdetta palaamalla Pikavalikkoon ja valitsemalla Vaihda kohdepistettä. Kohteen vaihtaminen edellyttää, että olet tallentanut vähintään yhden kohteen harjoituksen aikana.

Kohteen tallentaminen

Pidä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Valitse luettelosta Kohdeopas päälle ja paina START (aloita)-painiketta. Valitse luettelosta Tallenna uusi kiinnost. kohde ja tallenna senhetkinen sijaintisi kohteeksi painamalla START (aloita)-painiketta.

Alaspäin laskeva ajastin

Pidä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Valitse tavoite luettelosta Alaspäin laskeva ajastin ja paina START (aloita)-painiketta. Valitse Aseta ajastin, määritä ajastimen aika ja vahvista painamalla START (aloita)-painiketta.

Intervalliajastin

Pidä VALO-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Valitse luettelosta Intervalliajastin ja paina ALOITA-painiketta. Valitse Aloita X,XX km / XX:XX, jos haluat käyttää aiemmin määritettyä ajastinta, tai luo uusi ajastin kohdassa Aseta ajastin:

  1. Valitse Aikaan perustuva tai Matkaan perustuva:
    • Aikaan perustuva: Määritä ajastimeen minuutit ja sekunnit ja paina ALOITA-painiketta.
    • Matkaan perustuva: Määritä ajastimeen matka ja paina ALOITA-painiketta.
  2. Aseta toinen ajastin? tulee näyttöön. Jos haluat asettaa toisen ajastimen, valitse Kyllä.
  3. Kun olet valmis, valitse Aloita X,XX km / XX:XX ja paina ALOITA-painiketta.

Automaattinen keskeytys

Kun lähdet liikkeelle, V800 aloittaa harjoituksen tallentamisen automaattisesti, ja kun pysähdyt, se lopettaa tallentamisen automaattisesti. GPS-tallennuksen asetuksena on oltava Hyvä tarkkuus tai käytössä on oltava Polar Bluetooth® Smart -nopeussensori, jotta automaattinen keskeytys toimii.Ota automaattinen keskeytys käyttöön ja poista se käytöstä Pikavalikosta tai lajiprofiiliasetuksista. Katso lisätietoja kohdasta Lajiprofiiliasetukset

HeartTouch

Ota HeartTouch-toiminto käyttöön tuomalla V800 sykesensorin lähelle. Voit valita toiminnon asetukseksi pois päältä, aktivoi taustavalo, näytä edellinen kierros tai näytä kellonaika.

Voit muokata HeartTouch-toimintoja Flow-verkkopalvelun lajiprofiiliasetuksissa. Katso lisätietoja kohdasta Lajiprofiilit