Olet täällä: Harjoittelu > Harjoituksen aloittaminen

Harjoituksen aloittaminen

Pue sykesensori yllesi ja varmista, että olet yhdistänyt sen ja mahdolliset muut yhteensopivat sensorit V800-harjoitustietokoneeseen.

1. Siirry harjoituksen aloitustilaan painamalla START (aloita)-painiketta.

Valitse haluamasi laji.

2. Valitse haluamasi lajiprofiili.

Voit muuttaa lajiprofiilin asetuksia ennen harjoituksen aloittamista (harjoituksen aloitustilassa). Avaa Pikavalikko pitämällä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Palaa harjoituksen aloitustilaan painamalla BACK (takaisin)-painiketta.

Odota, kunnes harjoitustietokone löytää GPS:n ja lisätarvikkeena saatavat sensorit.

3. Jos olet aktivoinut GPS-toiminnon ja/tai yhdistänyt lisätarvikkeena saatavan sensorin*, V800 alkaa etsiä signaaleja automaattisesti.

Pysy harjoituksen aloitustilassa, kunnes V800 löytää sensorien signaalit ja sykkeesi. OK tulee sensorin kuvakkeen viereen, kun sensori löytyy.

4. Pysy paikallasi samassa asennossa, kunnes V800 löytää satelliittisignaalit. GPS-kuvakkeen vieressä näkyvä prosenttiarvo osoittaa, milloin GPS on valmis. Kun arvo on 100 %, näyttöön tulee OK ja voit aloittaa.

Laite löytää GPS-satelliittisignaalit paremmin ulkotiloissa loitolla korkeista rakennuksista ja puista. Pidä V800-harjoitustietokonetta ranteessasi näyttö ylöspäin. Pidä V800 vaakasuorassa asennossa edessäsi irti rintakehästäsi. Pidä käsivartesi paikallaan kohotettuna rintakehän yläpuolelle etsinnän aikana.

V800 käyttää SiRFInstantFix™-paikannustekniikkaa satelliittien nopeaan etsintään. Se ennustaa satelliittien sijainnit tarkasti jopa kolmen päivän ajalta, joten satelliittien signaalit löytyvät 5–10 sekunnissa.

GPS toimii parhaiten, kun pidät V800-harjoitustietokonetta ranteessasi näyttö ylöspäin. V800-harjoitustietokoneen GPS-antennin sijainnin vuoksi sitä ei kannata pitää ranteessa niin, että näyttö on kämmenen puolella. Jos pidät harjoitustietokonetta polkupyörän ohjaustangossa, varmista, että näyttö on ylöspäin.

5. Kun V800 on löytänyt kaikki signaalit, paina START (aloita)-painiketta. Tallennus aloitettu tulee näyttöön, ja voit aloittaa harjoituksesi.

Voit muuttaa harjoitusnäkymää tallennuksen aikana UP (ylös)- ja DOWN (alas)-painikkeilla. Jos haluat muuttaa asetuksia lopettamatta harjoituksen tallennusta, avaa Pikavalikko pitämällä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Katso lisätietoja kohdasta Pikavalikko

*Lisävarusteena saatavia sensoreita ovat Polar-juoksusensori Bluetooth® Smart, Polar-poljinnopeussensori Bluetooth® Smart ja Polar-nopeussensori Bluetooth® Smart.

Multisport-harjoituksen aloittaminen

Ennen kuin aloitat multisport-harjoituksen, varmista, että olet määrittänyt lajiprofiilin asetukset kaikille lajeille, joita aiot käyttää harjoituksen aikana. Katso lisätietoja kohdasta Lajiprofiilit

1. Aloita painamalla START (aloita)-painiketta.

2. Valitse Triathlon, Vap. multisport tai jokin muu multisport-profiili (voit lisätä profiileja Flow-verkkopalvelussa).

3. Kun V800 on löytänyt kaikki signaalit, paina START (aloita)-painiketta. Tallennus aloitettu tulee näyttöön, ja voit aloittaa harjoituksesi.

4. Kun haluat vaihtaa lajia, siirry siirtymätilaan painamalla BACK (takaisin)-painiketta.

5. Valitse seuraava laji, paina ALOITA-painiketta (siirtymäaika tulee näyttöön) ja jatka harjoitusta.

Lisätietoja multisport-harjoittelusta on kohdassa Multisport

Harjoitustavoitteen mukaisen harjoituksen aloittaminen

 1. Aloita siirtymällä Päiväkirjaan tai Suosikkeihin.

 2. Valitse Päiväkirjassa päivä, johon tavoite on määritetty, ja paina START (aloita)-painiketta. Valitse sitten tavoite luettelosta ja paina START (aloita)-painiketta. Mahdolliset harjoitukseen lisäämäsi muistiinpanot näytetään.

  tai

  Valitse Suosikeissa tavoite luettelosta ja paina START (aloita)-painiketta. Mahdolliset harjoitukseen lisäämäsi muistiinpanot näytetään.

 3. Siirry harjoituksen aloitustilaan painamalla ALOITA-painiketta ja valitse haluamasi lajiprofiili.

 4. Kun V800 on löytänyt kaikki signaalit, paina ALOITA-painiketta. Tallennus aloitettu tulee näyttöön, ja voit aloittaa harjoituksesi.

Lisätietoja harjoitustavoitteista on kohdassa Harjoitustavoitteet

Reittiopastuksen sisältävän harjoituksen aloittaminen

 1. Valitse V800:ssa Suosikit ja paina ALOITA-painiketta.
 2. Valitse reitti luettelosta ja paina ALOITA-painiketta.
 3. Valitse piste, josta haluat aloittaa reitin: Reitin aloitus (alkuperäinen suunta), Lähin reittipiste (alkuperäinen suunta), Lähin reittipiste (vastakkainen suunta) tai Reitin loppu (vastakkainen suunta) ja paina ALOITA-painiketta.
 4. Valitse haluamasi lajiprofiili ja paina ALOITA-painiketta uudelleen.
 5. V800 opastaa sinut reitille ja ilmoittaa, kun olet saavuttanut sen.
 6. Kun olet reitillä, voit aloittaa.

Lisätietoja reittiopastuksesta on kohdassa Reittiopastus.

Kisavauhtiharjoituksen aloittaminen

 1. Aloita siirtymällä Suosikkeihin.

 2. Valitse Kisavauhti ja paina START (aloita)-painiketta. Määritä tavoitematka kilometreinä/metreinä ja tavoiteaika.

 3. Siirry harjoituksen aloitustilaan painamalla ALOITA-painiketta ja valitse haluamasi lajiprofiili.

 4. Kun V800 on löytänyt kaikki signaalit, paina ALOITA-painiketta. Tallennus aloitettu tulee näyttöön, ja voit aloittaa harjoituksesi.

Lisätietoja kisavauhdista on kohdassa Kisavauhti

Harjoituksen aloittaminen intervalliajastinta käyttäen

Voit määrittää intervalliharjoitusta varten yhden toistuvan tai kaksi vuorottelevaa aikaan ja/tai matkaan perustuvaa ajastinta.

 1. Aloita siirtymällä kohtaan Ajastimet > Intervalliajastin. Luo uudet ajastimet valitsemalla Aseta ajastimet.
 2. Valitse Aikaan perustuva tai Matkaan perustuva:
  • Aikaan perustuva: Määritä ajastimeen minuutit ja sekunnit ja paina ALOITA-painiketta.
  • Matkaan perustuva: Määritä ajastimeen matka ja paina ALOITA-painiketta.
 3. Aseta toinen ajastin? tulee näyttöön. Jos haluat asettaa toisen ajastimen, valitse Kyllä ja toista vaihe 2.
 4. Kun olet valmis, valitse Aloita X,XX km / XX:XX ja siirry harjoituksen aloitustilaan painamalla ALOITA-painiketta. Valitse sitten haluamasi lajiprofiili.
 5. Kun M400 on löytänyt kaikki signaalit, paina ALOITA-painiketta. Tallennus aloitettu tulee näyttöön, ja voit aloittaa harjoituksesi.

Voit käynnistää intervalliajastimen myös harjoituksen aikana, esimerkiksi alkulämmittelyn jälkeen. Avaa Pikavalikko pitämällä VALO-painiketta painettuna ja valitse Intervalliajastin.