Olet täällä: Asetukset > Lajiprofiiliasetukset

Lajiprofiiliasetukset

Mukauta lajiprofiiliasetukset omien harjoitustarpeidesi mukaisiksi. V800-harjoitustietokoneessa voit muokata tiettyjä lajiprofiiliasetuksia kohdassa Asetukset > Lajiprofiilit. Voit esimerkiksi määrittää GPS:n käyttöön tai pois käytöstä eri lajien yhteydessä.

Flow-verkkopalvelussa on lisää mukauttamisvaihtoehtoja. Katso lisätietoja kohdasta Lajiprofiilit

Harjoituksen aloitustilassa näytetään oletuksena kuusi lajiprofiilia. Voit lisätä luetteloon uusia lajeja Flow-verkkopalvelussa, josta voit synkronoida ne V800-harjoitustietokoneeseen. V800-harjoitustietokoneessa voi olla kerralla enintään 20 lajia. Flow-verkkopalvelussa lajiprofiilien määrää ei ole rajoitettu.

Oletuksena Lajiprofiilit-kohdassa on seuraavat lajit:

 • Juoksu
 • Pyöräily
 • Uinti
 • Muu
 • Triathlon
 • Vapaa multisport

Jos olet muokannut lajiprofiileja Flow-verkkopalvelussa ennen ensimmäistä harjoitustasi ja olet synkronoinut lajiprofiilit V800-harjoitustietokoneesen, ne näkyvät lajiprofiililuettelossa.

Asetukset

Jos haluat tarkastella tai muokata lajiprofiiliasetuksia, siirry kohtaan Asetukset > Lajiprofiilit ja valitse profiili, jota haluat muokata. Pääset lajiprofiiliasetuksiin myös harjoituksen aloitustilasta pitämällä LIGHT (valo)-painiketta painettuna. Yksittäisten lajien asetuksia voidaan muokata lajiprofiileissa, joissa on useita eri lajeja (esim. triathlon ja ampumahiihto). Esimerkiksi triathlonin tapauksessa voit muokata uinnin, pyöräilyn ja juoksun asetuksia.

 • Harjoitusäänet: Valitse Pois, Hiljainen, Voimakas tai Hyvin voimakas.
 • Värinäpalaute: Valitse Päällä tai Pois päältä. Kun toiminto on päällä, V800 värisee esimerkiksi aloittaessasi ja lopettaessasi harjoituksen, GPS-signaalin löytyessä tai harjoitustavoitteen täyttyessä.
 • Sykeasetukset: Sykenäkymä: Valitse Lyöntiä minuutissa (bpm), % maksimista tai % sykereservistä. Tarkista sykerajat: Tarkista kunkin sykealueen rajat. Näytä syke toisissa laitteissa: Valitse Päällä tai Pois päältä. Jos valitset Päällä, muut yhteensopivat laitteet (esim. kuntosalilaitteet) havaitsevat sykkeesi.
 • Poljintehoasetukset: Valitse Poljintehonäkymä, Poljinteho, liukuva keskiarvo, Aseta funktionaalinen kynnysteho tai Tarkista tehoalueiden rajat. Määritä, miten haluat nähdä poljintehon ja kuinka usein poljintehotietoja tallennetaan, aseta funktionaalinen kynnystehosi tai tarkista tehoalueiden rajasi.
 • GPS-tallennus: Valitse Pois päältä, Hyvä tarkkuus, Keskitason tarkkuus tai Virransäästö, pitkä harjoitus.

Virransäästötilaa tai GPS:n keskitason tarkkuutta käytettäessä sijaintiin perustuva automaattinen kierros, automaattinen keskeytys ja reittiopastus eivät ole käytettävissä.

Jos käytät virransäästötilaa pyöräilyn aikana, hetkellistä nopeuttasi ei näytetä.

 • Lajikohtainen napautusherkkyys: Valitse Pois päältä, Kevyt napautus, Normaali napautus, Voimakas napautus tai Hyvin voimakas napautus. Määritä, miten kovasti näyttöä on napautettava napautustoimintoja käytettäessä.
 • Juoksusensori: Valitse Kalibrointi tai Valitse sensori nopeuden mittaamiseen. Kohdassa Kalibrointi voit valita Automaattinen tai Manuaalinen. Kohdassa Valitse sensori nopeuden mittaamiseen valitaan nopeustietojen lähde: Juoksusensori tai GPS. Katso lisätietoja juoksusensorista kohdasta Polar Bluetooth® Smart -juoksusensori

Juoksusensorin kalibrointi näkyy vain, jos juoksusensori on yhdistetty.

 • Kalibroi korkeus: Aseta oikea korkeus. Korkeus kannattaa kalibroida manuaalisesti aina, kun tiedät korkeuden.

Korkeuden kalibrointi näkyy vain, kun lajiprofiiliasetuksiin siirrytään harjoituksen aloitustilasta.

 • Nopeusnäkymä: Valitse km/h (kilometriä tunnissa) tai min/km(minuuttia/kilometri). Jos olet valinnut brittiläiset mittayksiköt, valitse mph (mailia tunnissa) tai min/mi (minuuttia/maili).
 • Automaattinen keskeytys: Valitse Päällä tai Pois päältä. Jos asetat automaattisen keskeytyksenpäälle, harjoituksen tallennus keskeytetään automaattisesti, kun pysähdyt.

GPS-tallennuksen asetukseksi on valittava hyvä tarkkuus, jotta automaattista keskeytystä voi käyttää.

 • Autom. kierros: Valitse Pois päältä, Kierroksen pituus, Kierroksen kesto tai Sijaintiin perustuva. Jos valitset Kierroksen pituus, määritä matka, jonka kuluttua kierros mitataan. Jos valitset Kierroksen kesto, määritä aika, jonka kuluttua kierros mitataan. Jos valitset Sijaintiin perustuva, kierros mitataan aina harjoituksen aloituspisteestä.

Virransäästö, pitkä harjoitus -tila ja GPS:n keskitason tarkkuus: Pidentää V800:n akun kestoa pitkien harjoitusten aikana. Virransäästötilassa GPS-tiedot tallennetaan 60 sekunnin välein, ja keskitason tarkkuutta käytettäessä 30 sekunnin välein. Tavallista pidempi tallennusväli mahdollistaa pidemmän tallennusajan. Virransäästötilaa tai GPS:n keskitason tarkkuutta käytettäessä sijaintiin perustuva automaattinen kierros, automaattinen keskeytys ja reittiopastus eivät ole käytettävissä. Lisäksi voit käyttää Running Index ‑toimintoa vain, jos sinulla on juoksusensori, ja Kisavauhti-toimintoa vain, jos sinulla on juoksusensori tai nopeussensori.

Huomaa, että monien sisälajien, ryhmäliikuntalajien ja joukkuelajien lajiprofiileissa Syke näytetään toisissa laitteissa -asetus on oletuksena käytössä. Tämä tarkoittaa, että yhteensopivat, langatonta Bluetooth Smart -teknologiaa käyttävät laitteet, kuten kuntosalilaitteet, havaitsevat sykkeesi. Voit tarkistaa Polarin lajiprofiililuettelosta, missä lajiprofiileissa Bluetooth on oletuksena käytössä. Voit ottaa Bluetoothin käyttöön tai pois käytöstä lajiprofiilin asetuksissa.