Jesteś tutaj: Używanie M600 > Korzystanie z Polar M600 > Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Możesz sterować funkcjami zegarka M600 za pośrednictwem ekranu dotykowego. Poruszaj się po menu i aplikacjach, przesuwając, dotykając lub przytrzymując powierzchnię ekranu lub rysując po niej palcem.

  • Przeciągaj ekran do góry i na dół, aby przewijać menu oraz w prawo i w lewo, aby poruszać się po aplikacji Polar.
  • Dotykaj ekranu, aby włączać ekran, otwierać aplikacje i powiadomienia oraz wybierać elementy.
  • Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj go, aby zmienić tarczę zegarka. W aplikacji Polar możesz przerwać rejestrowanie treningu dotknięciem i przytrzymaniem ikony zatrzymania. Więcej informacji na temat korzystania z aplikacji Polar znajduje się w części Aplikacja Polar.
  • Rysuj palcem po ekranie dotykowym. W ten sposób możesz dodawać emotikony do wiadomości lub wprowadzać wzór odblokowania ekranu M600.