Jesteś tutaj: Używanie M600 > Struktura menu > Menu aplikacji > Alarm

Alarm

M600 umożliwia ustawienie alarmu na wybraną godzinę. Po aktywacji alarmu M600 wibruje i wyświetla kartę alarmu.

Pamiętaj, że ustawienie alarmu na M600 sprawi, że nie włączy się on na Twoim telefonie.


Ustawianie alarmu

  1. Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Alarm.
  2. Ustaw wybraną godzinę na okręgu godzinowym. Wybrana godzina widoczna będzie również w samym środku okręgu. Jeśli korzystasz z formatu 12-godzinnego, dotknij odpowiedniej opcji, aby wybrać am (przed południem) lub pm (po południu).
  3. Przełącz się na ustawianie minut, dotykając minut w środku okręgu.
  4. Ustaw wybraną minutę na okręgu minutowym. Wybrana minuta widoczna będzie również w samym środku okręgu.
  5. Dotknij ikony potwierdzenia.
  6. Dotknij tekstu widocznego pod ustawionym czasem, aby znaleźć opcje ustawienia alarmu Jednorazowego lub powtarzanego w wybrane dni tygodnia. Przesuń w prawo, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
  7. Dotknij ikony zegarka, aby włączyć (ikona zegarka nie jest przekreślona) lub wyłączyć (ikona zegarka jest przekreślona) wibracje.
  8. Dotknij ikony potwierdzenia, aby ustawić alarm.

Wyłączanie alarmu po jego aktywacji

  • Naciśnij ikonę budzika lub przeciągnij w prawo.

Włączanie drzemki

Aby włączyć drzemkę po aktywacji alarmu:

  • Dotknij ikony Z.

Czas drzemki to 10 minut.