Jesteś tutaj: Używanie M600 > Struktura menu > Menu aplikacji > Minutnik

Minutnik

M600 może służyć jako minutnik.


Ustawianie minutnika

  1. Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Minutnik.
  2. Ustaw wybraną minutę na okręgu minutowym. Wybrana minuta widoczna będzie również w samym środku okręgu. Przełącz się na ustawianie godzin i sekund, dotykając godzin i sekund w środku okręgu.
  3. Dotknij ikony odtwarzania, aby uruchomić minutnik.

Minutnik pojawi się na ekranie.


Wstrzymywanie minutnika

  • Dotknij ikony pauzy.

Ponowne uruchamianie minutnika

  • Dotknij ikony odtwarzania.

Zerowanie minutnika

Jeżeli chcesz ponownie uruchomić odliczanie:

  • Dotknij ikony zerowania w trybie wstrzymania.

Wyłączanie minutnika

Kiedy minutnik zakończy odliczanie, M600 emituje wibracje. Aby wyłączyć minutnik po uruchomieniu wibracji:

  • Dotknij ikony zatrzymania lub przeciągnij w prawo.