Jesteś tutaj: Trening z aplikacją Polar > Trening z aplikacją Polar > Wstrzymywanie/przerywanie treningu

Wstrzymywanie/przerywanie treningu

Wstrzymywanie treningu


  • Naciśnij i przytrzymaj przedni przycisk.

LUB

  • W widoku treningu przesuń palcem w prawą stronę ekranu, aby wyświetlić ikonę wstrzymania, a następnie dotknij jej.

Przesuń palcem w lewą stronę ekranu z poziomu ekranu wstrzymania, aby zobaczyć podsumowanie treningu.


Przywracanie wstrzymanego treningu


  • Dotknij zielonej ikony ze strzałkami.

Przerywanie treningu


  • W trakcie treningu lub po jego wstrzymaniu naciśnij przedni przycisk i przytrzymuj go, dopóki zielony licznik nie wskaże zera.

LUB

  • Po wstrzymaniu treningu naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy czerwoną ikonę zatrzymania.