Jesteś tutaj: Funkcje Polar > Funkcje Polar Smart Coaching > Całodobowy pomiar aktywności

Całodobowy pomiar aktywności

Aplikacja Polar Flow na M600 monitoruje Twoją aktywność za pomocą akcelerometru 3D, który rejestruje ruchy ręką. Analizuje ona częstotliwość, intensywność oraz regularność ruchu oraz informacje o Tobie, dzięki czemu możesz monitorować swój rzeczywisty, codzienny poziom aktywności – nie tylko w czasie treningu. Aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne wyniki, zalecamy noszenie M600 na ręce niedominującej.

Funkcja pomiaru aktywności jest zawsze włączona. Jeżeli M600 jest ustawiony na widok zegara Polar, to Twoje postępy będą wyświetlane na stronie głównej.


Dzienny cel aktywności

Każdego dnia aplikacja Polar Flow pomaga osiągnąć założony, indywidualny cel. Cel aktywności oparty jest na danych osobowych i poziomie dziennej aktywności, które można znaleźć w ustawieniach dziennego celu aktywności w serwisie internetowym Polar Flow. Zaloguj się do serwisu, kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu i przejdź do karty Dzienny cel związany z aktywnością w menu „Ustawienia”

Dostępne są trzy poziomy dziennego celu aktywności – wybierz ten poziom, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojego trybu życia. Pod obszarem wyboru zobaczysz czas aktywności, który potrzebny jest do osiągnięcia dziennego celu aktywności na wybranym poziomie. Przykładowo: jeżeli pracujesz w biurze i większość dnia spędzasz na siedząco, to podczas zwykłego dnia potrzebne będą około cztery godziny ruchu o niskiej intensywności. Wymagania te są wyższe dla osób, które dużo stoją i ruszają się w godzinach pracy.


Dane dotyczące aktywności

Aplikacja Polar rejestruje Twoje postępy w realizacji dziennego celu. Możesz monitorować je na pasku aktywności w menu Mój dzień lub na ekranie zegara Polar.


Na tarczy zegarka Polar Activity postęp realizacji dziennego celu aktywności jest wyświetlany jako zapełniający się okrąg wokół daty i godziny, a poniżej widoczna jest wartość procentowa dziennego celu. Gdy spędzasz czas aktywnie, na okręgu stopniowo pojawiają się kolejne jasnoniebieskie kreski.


Na tarczy zegarka Polar Jumbo postęp realizacji dziennego celu aktywności wskazywany jest poprzez stopień wypełnienia ekranu jasnoniebieskim kolorem.


Na tarczy zegarka Polar Combo postęp aktywności wyświetlany jest jako wypełniające się kolorem obramowanie tarczy. Możesz wybrać swój ulubiony kolor, dotykając i przytrzymując tarczę zegarka i wybierając opcję Style. Osiągnięty dotychczas odsetek dziennego celu aktywności zobaczysz także w lewym dolnym rogu tarczy zegarka.

Na tarczy zegarka Polar Combo, w przypadku wybrania Polar > Aktywność w lokalizacji [widgetu] po lewej, postęp aktywności wyświetlany jest jako wypełniające się kolorem obramowanie tarczy.

W menu Mój dzień znajdują się szczegółowe informacje na temat Twojej całkowitej dziennej aktywności oraz wskazówki pomagające osiągnąć dzienny cel aktywności.


  • Kroki: Liczba wykonanych dotychczas kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
  • Dystans: Pokonany dotychczas dystans. Jest on obliczany na podstawie wzrostu oraz liczby wykonanych kroków.
  • Kalorie: Tu widoczna jest liczba kalorii spalonych wskutek treningu, aktywności oraz PPM (podstawowej przemiany materii: minimalnej aktywności metabolicznej wymaganej do podtrzymania funkcji życiowych).

Możesz szybko przejść do ekranu danych dotyczących aktywności z poziomu ekranu głównego, jeżeli korzystasz z tarczy zegara Polar Jumbo. Wystarczy, że dotkniesz błękitnej ikony aktywności.

Aby sprawdzić, ile pozostało do osiągnięcia dziennego celu, dotknij ekranu danych dotyczących aktywności, gdy na ekranie wyświetlony jest widok danych dotyczących aktywności.

Dowiesz się, ile jeszcze czasu musisz poświęcić na aktywność o niskiej, średniej lub wysokiej intensywności. Na ekranie wskazówek termin „ogólna aktywność” dotyczy niskiej, termin „chodzenie” – średniej, a termin „bieg” – wysokiej intensywności. Dzięki praktycznym wskazówkom takim jak „50 minut chodzenia” lub „20 minut biegu” możesz wybrać, w jaki sposób osiągniesz swój dzienny cel.

Więcej przykładów sportów o niskiej, średniej i wysokiej intensywności znajdziesz w aplikacji Polar Flow i serwisie internetowych o tej samej nazwie.

Jeśli korzystasz z tarczy zegarka Polar, osiągnięcie dziennego celu aktywności zasygnalizowane zostanie wibracjami.


Powiadomienie o braku aktywności

Powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna stanowi istotną część dbania o zdrowie. Poza utrzymywaniem aktywności fizycznej ważne jest także unikanie długotrwałego siedzenia. Siedzenie przez długi czas niekorzystnie wpływa na zdrowie, nawet w dni, w które trenujesz i dostarczasz organizmowi sporą dawkę aktywności. Aplikacja Polar zauważa zbyt długi czas braku aktywności w ciągu dnia i zachęca do przerwania siedzenia, aby zmniejszyć jego negatywny wpływ na stan zdrowia.

Jeśli siedzisz od 55 minut – niezależnie od wybranego poziomu aktywności – włączone zostanie powiadomienie o braku aktywności: Wyświetlony zostanie komunikat Czas, aby się ruszyć! i wyczuwalne będą delikatne wibracje. Wstań i zażyj ruchu tak, jak lubisz. Idź na krótki spacer, rozciągnij się lub poruszaj się w inny sposób. Komunikat zniknie, gdy zaczniesz się ruszać lub naciśniesz dowolny przycisk.

Jeżeli nie podejmiesz żadnej aktywności w ciągu następnych pięciu minut, pojawi się znacznik bezczynności. Możesz zobaczyć go w menu Mój dzień w aplikacji Polar, poniżej Twoich dziennych danych aktywności. W aplikacji i serwisie Polar Flow możesz także sprawdzić, ile znaczników pojawiło się każdego dnia. Dzięki temu możesz monitorować swoje nawyki i wdrożyć bardziej aktywny tryb życia.

Powiadomienia o braku aktywności i znaczniki bezczynności nie wpływają na Twoje postępy w osiąganiu dziennego celu.


Dane na temat snu w serwisie internetowym Flow oraz aplikacji Flow

Więcej informacji o danych na temat snu w aplikacji Polar na urządzeniu M600 znajduje się w rozdziale Polar Sleep Plus.

Urządzenia Polar z funkcją ciągłego monitorowania aktywności automatycznie wykrywają moment zaśnięcia, parametry snu i moment przebudzenia na podstawie ruchów nadgarstka. Monitorują ruchy podczas snu, aby odnotować wszystkie przerwy, i na tej podstawie podają, ile faktycznie trwał Twój sen. Monitorowanie snu oparte jest na ruchach ręki niedominującej i wykorzystuje cyfrowy akcelerometr 3D.

Monitorowanie snu pozwala na uzyskanie informacji na temat cykli snu, co umożliwia określenie obszarów wymagających poprawy lub zmiany. Porównanie średnich wyników z każdej nocy i ocena cyklu snu pozwala sprawdzić, jak aktywności w ciągu dnia wpływają na sen. Cotygodniowe podsumowania na koncie Polar Flow pozwalają ocenić regularność snu.

Polar Sleep PlusTM – kluczowe elementy monitorowania snu

  • Łączna długość snu: Łączna długość snu to całkowity czas od zaśnięcia do obudzenia się. Twój Polar monitoruje ruchy ciała i wykrywa momenty zaśnięcia i przebudzenia. Wykrywa również przerwy w śnie podczas całego czasu snu.
  • Sen faktyczny: Sen faktyczny to czas od zaśnięcia do obudzenia się z wyłączeniem przebudzeń. Innymi słowy, jest to czas snu po odjęciu przerw. Tylko czas rzeczywistego snu jest wliczany do snu faktycznego. Rzeczywisty czas snu może być przedstawiony jako wartość procentowa [%] lub czas [godz.:min].
  • Przebudzenia: Podczas normalnego snu ma miejsce kilka krótkich i długich przerw w śnie. To, czy pamiętamy o tych przebudzeniach zależy od ich długości. Zazwyczaj nie pamiętamy krótszych przerw. Dłuższe, np. kiedy wstajemy napić się wody, są przez nas zapamiętywane.
  • Ciągłość snu: Ciągłość snu oznacza ilość przerw w trakcie snu. Ciągłość opisywana jest w skali 1 – 5, gdzie 5 to duża ciągłość snu. Im niższa wartość tym więcej przerw miało miejsce podczas snu. Dobry sen składa się z długich nieprzerywanych segmentów snu bez częstych przebudzeń.
  • Samoocena: Poza przedstawianiem obiektywnych danych dotyczących snu, serwis Flow zachęca także do samodzielnego oceniania snu każdego dnia. Możliwa jest ocena snu w pięciostopniowej skali: bardzo zły – zły – umiarkowany – dobry – bardzo dobry. Po odpowiedzi na to pytanie otrzymasz informacje w dłuższej formie tekstowej na temat długości i jakości snu.

Dane dotyczące aktywności w aplikacji i serwisie internetowym Polar Flow

Aplikacja mobilna Polar Flow umożliwia obserwowanie i analizowanie danych dotyczących aktywności w dowolnym miejscu oraz synchronizację danych pomiędzy aplikacją Polar a serwisem internetowym Polar Flow. Serwis internetowy pozwala uzyskać maksymalnie szczegółowy wgląd w dane dotyczące aktywności.