Jesteś tutaj: Ustawienia > Resetowanie i ponowne uruchamianie

Resetowanie i ponowne uruchamianie

Podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia elektronicznego, zegarek M600 należy od czasu do czasu wyłączyć.

Jeżeli występują problemy, możesz spróbować uruchomić M600 ponownie. Ponowne uruchomienie nie usunie żadnych ustawień ani danych z urządzenia.

Ponowne uruchamianie M600

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie znajdź i wybierz opcję System.
 2. Wybierz Uruchom ponownie.
 3. Zatwierdź ponowne uruchomienie dotknięciem ikony potwierdzenia.

LUB

 • Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk zasilania do momentu pojawienia się logo marki Polar.

Czasami ponowne uruchomienie urządzenia nie wystarczy. Jeżeli masz problem z ponownym nawiązaniem połączenia pomiędzy M600 a telefonem, a zastosowanie się do innych wskazówek podanych w poradniku rozwiązywania problemów nie odniosło skutku, możesz usunąć połączenie zegarka M600 z telefonem i przywrócić ustawienia fabryczne.

Pamiętaj, że czynność ta spowoduje usunięcie wszystkich danych i ustawień z Twojego M600, w związku z czym konieczna będzie ponowna konfiguracja!

Aby przeprowadzić przywracanie ustawień fabrycznych M600, musisz odłączyć zegarek od telefonu i zresetować M600 w opisany poniżej sposób.


Na telefonach z systemem Android:

Usuwanie połączenia M600 z telefonem i przywracanie ustawień fabrycznych

 1. Otwórz zakładkę Ustawienia w aplikacji Wear OS by Google na swoim telefonie.
 2. W menu Ustawienia urządzenia wybierz Polar M600.
 3. Wybierz opcję USUŃ SPAROWANIE Z TELEFONEM.
 4. Potwierdź operację rozłączania, dotykając opcji USUŃ SPAROWANIE Z TELEFONEM. Opcja ta dodatkowo przywróci ustawienia fabryczne zegarka.

Ponowne łączenie M600 z telefonem

 1. Uruchom aplikację Wear OS by Google na swoim telefonie.
 2. Aby przeprowadzić procedurę ponownego łączenia M600 z telefonem, postępuj według instrukcji na ekranie lub zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w rozdziale Konfiguracja M600. Pamiętaj, aby ponownie skonfigurować M600 w aplikacji Polar Flow!

Na telefonach iPhone:

Usuwanie połączenia M600 z telefonem

 1. W aplikacji Ustawienia na telefonie wybierz Bluetooth.
 2. Znajdź swoje urządzenie Wear OS by Google na liście i dotknij „i”.
 3. Aby usunąć połączenie, wybierz opcję Zapomnij to urządzenie.
 4. Potwierdź operację rozłączania, dotykając opcji Zapomnij urządzenie.

Przywracanie ustawień fabrycznych zegarka M600

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie znajdź i wybierz opcję System.
 2. Wybierz Rozłącz i resetuj.
 3. Zatwierdź resetowanie dotknięciem ikony potwierdzenia.

Ponowne łączenie M600 z telefonem

 1. Dotknij trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu aplikacji Wear OS by Google na telefonie.
 2. Wybierz opcję Połącz z nowym urządzeniem do noszenia.
 3. Aby przeprowadzić procedurę ponownego łączenia M600 z telefonem, postępuj według instrukcji na ekranie lub zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w rozdziale Konfiguracja M600. Pamiętaj, aby ponownie skonfigurować M600 w aplikacji Polar Flow!