Jesteś tutaj: Funkcje Polar > Pomiar podczas pływania (pływanie w basenie)

Pomiar podczas pływania (pływanie w basenie)

Pomiar ten pozwala analizować każdy trening pływacki oraz monitorować wyniki i postępy. Mierzony jest przepłynięty dystans, czas i tempo, częstość ruchów ramion, a także rozpoznawany jest styl pływania. Dodatkowo wynik SWOLF pozwala poprawić technikę pływania.

Aby uzyskać dokładne informacje, należy wybrać, na której ręce noszony jest zegarek M600. Można to wybrać w aplikacji Polar Flow w menu Urządzenia > Polar M600 lub w serwisie internetowym Polar Flow wybierając imię/zdjęcie profilowe > Produkty > Polar M600 > Ustawienia.

Pomiar podczas pływania dostępny jest po wybraniu profilu sportowego Pływanie lub Pływanie w basenie. Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz posiadać M600 z wersją aplikacji Polar 2.0 lub wyższą.


Style pływania

M600 rozpoznaje styl pływania i dokonuje odpowiednich pomiarów oraz podsumowuje cały trening.

Style pływania, które rozpoznaje M600:

 • Styl dowolny
 • Styl grzbietowy
 • Styl klasyczny
 • Styl motylkowy

Tempo i dystans

Pomiary tempa i dystansu zależne są od długości basenu. Dlatego, aby uzyskać dokładne pomiary, wprowadź prawidłową długość basenu. M600 rozpoznaje zmianę kierunku i wykorzystuje te informacje do podania dokładnego tempa i dystansu.


Ruchy

M600 podaje liczbę ruchów ramion na minutę lub na długość basenu. Informacje te można wykorzystać do uzyskania dodatkowych informacji na temat swojej techniki pływania, rytmu i czasu.


Swolf

SWOLF (połączenie słów swimming i golf (pływanie i golf)) pośredni sposób pomiaru wydajności. Wynik SWOLF jest obliczany poprzez dodanie czasu i liczby ruchów ramion potrzebnych do pokonania jednej długości basenu. Na przykład 30 sekund i 10 ruchów ramion potrzebnych do przepłynięcia długości basenu da wynik SWOLF o wartości 40. Im niższy wynik SWOLF dla określonego stylu i dystansu, tym wyższa wydajność.

Wynik SWOLF jest indywidualny, dlatego nie powinno się porównywać wyników z innymi osobami. Jest to raczej osobiste narzędzie pozwalające na doskonalenie techniki i uzyskanie optymalnej wydajności dla różnych stylów.


Ustawianie długości basenu

Ustawienie prawidłowej długości basenu jest bardzo ważne, gdyż wpływa to na pomiary tempa, dystansu i liczby ruchów ramion, a także na wynik SWOLF. Domyślne długości to 25 metrów, 50 metrów i 25 jardów, lecz można również ustawić dowolną długość. Minimalna długość, jaką można ustawić to 20 metrów/jardów.

Długość basenu wyświetlana jest w trybie przedtreningowym, tj. po wybraniu trybu profilu Pływanie lub Pływanie w basenie z listy profili sportowych. Aby zmienić długość w tym widoku, postępuj według poniższych instrukcji.

Zmiana długości basenu

 1. Przewiń listę profili sportowych i znajdź profile Pływanie lub Pływanie w basenie.
 2. Dotknij ikony basenu obok ikony profilu.
 3. Wybierz jedną z dostępnych długości basenu lub dotknij Dostosuj, aby wprowadzić niestandardową długość basenu. Możesz ustawić niestandardową długość basenu w przedziale od 50 do 250 metrów/jardów. Dotknij wybranej długości, aby ustawić ją jako bieżącą. Możesz też zmienić jednostkę długości dotykając pozycji Długość basenu (metry/jardy) w Górnej części listy, a następnie wybierając żądaną jednostkę.

Więcej informacji na temat dodawania nowy profili sportowych do M600 poprzez telefon znajduje się na stronach pomocy Polar.


Rozpoczynanie treningu pływackiego

 1. Naciśnij przedni przycisk M600, aby otworzyć aplikację Polar.
 2. Wybierz opcję Trening lub naciśnij przedni przycisk, aby otworzyć listę profili sportowych.
 3. Przewiń listę profili sportowych i znajdź profile Pływanie lub Pływanie w basenie.
 4. Upewnij się, że długość basenu jest odpowiednia (wyświetlona na ekranie).
 5. Naciśnij przedni przycisk, aby rozpocząć rejestrowanie treningu.

W aplikacji mobilnej lub serwisie Polar Flow możesz dostosowywać elementy wyświetlane w widokach treningowych.

Po zakończeniu treningu możesz zapoznać się ze szczegółowym podsumowaniem treningu w aplikacji lub serwisie internetowym Polar Flow.