Jesteś tutaj: Używanie M600 > Struktura menu > Menu aplikacji > Plan dnia

Plan dnia

M600 wyświetla jako powiadomienia wszystkie wydarzenia zapisane w aplikacji kalendarza na Twoim telefonie. Możesz także przeglądać swój harmonogram.


Wyświetlanie harmonogramu

  • Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Plan dnia.

Wyświetlony zostanie Twój harmonogram na dany dzień.