Jesteś tutaj: Używanie M600 > Korzystanie z Polar M600 > Funkcje przycisków

Funkcje przycisków M600

Zegarek Polar M600 ma dwa przyciski: przycisk przedni oraz boczny przycisk zasilania.

 1. Przedni przycisk
 2. Boczny przycisk zasilania
 3. Ekran dotykowy

Przedni przycisk

Przedni przycisk umożliwia wygodne korzystanie z aplikacji Polar w trakcie treningu. Możesz używać go, aby:

 • Szybko uruchamiać aplikację Polar z poziomu ekranu głównego.
 • Otworzyć Trening w menu aplikacji Polar.
 • Wybrać dyscyplinę sportową i trening z listy profili sportowych.
 • Oznaczyć okrążenie ręcznie podczas treningu.
 • Wstrzymać trening.
 • Przerwać trening.
 • Wyjść z aplikacji aplikacji Polar po treningu.

Więcej informacji znajduje się w części Poruszanie się po aplikacji Polar.

Przycisk przedni przeznaczony jest do uruchamiania aplikacji Polar na M600. Jeśli chcesz, możesz zmienić aplikację, którą uruchamia przycisk dolny. Przejdź do części Ustawienia > Personalizacja > Dostosuj przycisk fizyczny > Przycisk dolny > znajdź i wybierz aplikację.


Boczny przycisk zasilania

Boczny przycisk zasilania ma wiele funkcji:

 • Naciśnij przycisk jednokrotnie, aby aktywować ekran zegarka M600.
 • Naciśnij przycisk jednokrotnie, gdy wyświetlany jest ekran główny, aby otworzyć menu aplikacji.
 • Naciśnij przycisk jednokrotnie, aby przejść do ekranu głównego z dowolnego ekranu zegarka.
 • Naciśnij przycisk jednokrotnie w trybie kinowym, aby ponownie włączyć ekran.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu, gdy zegarek zawibruje, aby wyświetlić Asystenta Google.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu wygaszenia ekranu, aby wyłączyć zegarek.
 • Jeżeli M600 jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby go uruchomić.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu wyświetlenia logo Polar, aby ponownie uruchomić zegarek.