Jesteś tutaj: Trening z aplikacją Polar > Poruszanie się po aplikacji Polar

Poruszanie się po aplikacji Polar


Otwieranie aplikacji Polar

 • Naciśnij przedni przycisk na Twoim M600 (musisz najpierw wyjść z innych aplikacji).

LUB

 • Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Polar.

LUB

 • Użyj polecenia głosowego:
 1. Upewnij się, że wyświetlacz M600 jest aktywny i że wyświetlany jest ekran główny.
 2. Powiedz: „Ok Google”.
 3. Powiedz: „Otwórz Polar” lub „Rozpocznij trening”.

Poniżej znajdują się instrukcje aktywowania funkcji rozpoznawania mowy „OK Google”, która umożliwi głosowe sterowanie aplikacją Polar.


Poruszanie się po aplikacji Polar za pomocą ekranu dotykowego lub gestów nadgarstka

Aby przeglądać menu, listy i podsumowania:

 • Przesuń palcem w górę lub w dół ekranu.

LUB

 • Wykonaj szybki ruch nadgarstkiem do siebie i od siebie.

Aby wybrać żądaną pozycję:

 • Dotknij ikony.

Aby cofnąć się do poprzedniego kroku:

 • Przesuń palcem od lewej do prawej strony ekranu.

Zamykanie aplikacji Polar

 • Potrząśnij nadgarstkiem.

Poruszanie się po aplikacji Polar za pomocą przedniego przycisku

 • Naciśnij przedni przycisk w menu aplikacji Polar, aby otworzyć widok Treningu.
 • Naciśnij przedni przycisk w widoku listy profili sportowych, aby wybrać ikonę profilu sportowego wyświetlonego na ekranie.
 • Podczas treningu naciśnij przedni przycisk, aby oznaczyć okrążenie ręcznie.
 • Naciśnij i przytrzymaj przedni przycisk podczas treningu, aby wstrzymać ćwiczenie.
 • Naciśnij i przytrzymaj przedni przycisk podczas wstrzymania, aby przerwać trening.
 • Naciśnij przedni przycisk w widoku podsumowania treningu, aby otworzyć aplikację Polar.

Poruszanie się po aplikacji Polar za pomocą poleceń głosowych

Poruszanie się po aplikacji Polar jest także możliwe za pomocą poleceń głosowych. Najpierw jednak konieczne jest włączenie w zegarku funkcji rozpoznawania polecenia głosowego „OK Google”.

Włączenie funkcji rozpoznawania polecenia głosowego „OK Google”

 1. Upewnij się, że wyświetlacz M600 jest aktywny i że wyświetlany jest ekran główny.
 2. Przesuń palcem z góry ekranu na dół, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu do ustawień.
 3. Dotknij ikony Ustawienia.
 4. Znajdź i wybierz opcję Personalizacja.
 5. Dotknij Rozpoznawanie polecenia „OK Google”, aby włączyć funkcję (przełącznik zmieni kolor na niebieski).

Rozpoczynanie treningu

 1. Upewnij się, że wyświetlacz M600 jest aktywny i że wyświetlany jest ekran główny.
 2. Powiedz: „Ok Google”.
 3. Powiedz: „Rozpocznij bieg” lub „Rozpocznij jazdę rowerem”, aby rozpocząć trening
 4. LUB

  powiedz: „Rozpocznij trening”, aby otworzyć listę profili sportowych i dotknij dyscypliny, którą chcesz uprawiać podczas tego treningu.

Wstrzymywanie treningu

 1. Upewnij się, że wyświetlacz M600 jest aktywny i że wyświetlany jest ekran główny.
 2. Powiedz: „Zatrzymaj bieganie” lub „Zatrzymaj jazdę na rowerze”.