Jesteś tutaj: Używanie M600 > Struktura menu > Menu aplikacji > Przypomnienia

Przypomnienia


Przypomnienia zapisywane są w aplikacji Kalendarz Google.


Na telefonach iPhone: Aplikację Kalendarz Google możesz pobrać z serwisu App Store. Musisz zalogować się do aplikacji Kalendarz przy użyciu tego samego konta Google, którego używasz w aplikacji Wear OS by Google.

Logowanie do aplikacji Kalendarz

  1. Zainstaluj aplikację Kalendarz Google na telefonie iPhone przy pomocy serwisu App Store.
  2. Otwórz aplikację i zaloguj się na konto Google, którego używasz w aplikacji Wear OS by Google.
  3. Dotknij przycisku PIERWSZE KROKI.

Twój zegarek M600 może przypominać Ci o ważnych wydarzeniach o określonym czasie lub w określonym miejscu. Przypomnienia wyświetlane są na ekranie M600 w formie powiadomień.

Ustawianie przypomnienia

  1. Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Przypomnienia.
  2. Dotknij ikony z plusem.
  3. Podyktuj treść przypomnienia i podaj czas lub miejsce. Możesz na przykład powiedzieć: „Obejrzeć nowy serial o siódmej”.

Oznaczanie wykonanych zadań w aplikacji

  1. Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Przypomnienia.
  2. Przeciągnij przypomnienie w prawą lub lewą stronę, aby je zarchiwizować.