Jesteś tutaj: Ustawienia > Tryb kinowy

Tryb kinowy

W trybie kinowym ekran zegarka M600 jest wyłączony, a powiadomienia są nieaktywne. Ekran nie podświetli się nawet po obróceniu nadgarstka lub dotknięciu ekranu.


Włączanie trybu kinowego

  1. Upewnij się, że wyświetlacz M600 jest aktywny i że wyświetlany jest ekran główny.
  2. Przesuń palcem z góry ekranu na dół, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu do ustawień.
  3. Dotknij ikony Tryb kinowy.


Wyłączanie trybu kinowego

  • Naciśnij boczny przycisk zasilania.