Jesteś tutaj: Trening z aplikacją Polar > Planowanie treningu

Planowanie treningu

Możesz planować treningi i tworzyć osobiste cele treningowe w aplikacji mobilnej Polar Flow lub serwisie internetowym Polar Flow. Aby realizować cele, musisz najpierw zsynchronizować je z aplikacją Polar. Więcej informacji znajduje się w części Synchronizowanie. W czasie treningu aplikacja Polar będzie podpowiadać Ci, jak osiągnąć wyznaczony cel.

 • Szybki cel: Wybierz czas trwania treningu, dystans lub liczbę spalonych kalorii. Możesz wybrać np. pływanie przez 30 minut, przebiegnięcie 10 km lub spalenie 500 kcal.
 • Cel – trening interwałowy: Możesz podzielić swój trening na fazy i ustalić dla nich różne czasy, a także intensywność każdej z nich. Funkcja służy m.in. do tworzenia treningów interwałowych i dodawania do nich odpowiednich faz rozgrzewki i ochłonięcia.
 • Ulubione: Utwórz cel i dodaj go do menu Ulubione, aby łatwo móc wykorzystać go następnym razem.

Tworzenie celów treningowych w aplikacji Polar Flow

 1. W aplikacji Polar Flow na telefonie otwórz Kalendarz treningów.
 2. Dotknij ikony z plusem w prawym górnym rogu ekranu.

Szybki cel

 1. Wybierz z listy opcję Dodaj szybki cel.
 2. Zdecyduj, czy chcesz wybrać cel treningowy w oparciu o dystans, czas trwania czy liczbę spalonych kalorii.
 3. Dodaj sport (opcjonalnie) i wprowadź następujące dane: Nazwa celu, Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalne). Określ dystans, czas trwania lub liczbę spalonych kalorii w zależności od rodzaju celu.
 4. Wybierz opcję Utwórz cel, aby dodać cel do Kalendarza treningów.

Cel – trening interwałowy

W aplikacji Polar Flow w oparciu o fazy możesz utworzyć wyłącznie cel dla treningu interwałowego. Jeśli chcesz utworzyć inny rodzaj celu treningowego w oparciu o fazy, możesz to zrobić w serwisie internetowym Polar Flow.

 1. Wybierz z listy opcję Dodaj cel – trening interwałowy.
 2. Dodaj Sport (opcjonalnie) i wprowadź następujące dane: Nazwa celu, Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalne). Użyj suwaka, aby zdecydować, czy chcesz rozpoczynać fazy automatycznie (opcja Rozpoczynaj fazy automatycznie).
 3. Przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu, aby edytować ustawienia dla poszczególnych faz celu treningowego:
 • Rozgrzewka: wybierz ustawienia fazy w oparciu o czas trwania lub dystans, a następnie wprowadź pożądaną wartość.
 • Interwał: wybierz liczbę interwałów, wprowadź ustawienia dla faz wysiłkuodpoczynku w oparciu o czas trwania lub dystans, a następnie ustaw pożądane wartości.
 • Schłodzenie: wybierz ustawienia fazy w oparciu o czas trwania lub dystans, a następnie wprowadź pożądaną wartość.
 1. Wybierz opcję Utwórz cel, aby dodać cel do Kalendarza treningów.

Tworzenie celów treningowych w serwisie internetowym Polar Flow

 1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
 2. Na ekranie Dodaj cel treningowy wybierz Szybki cel lub Interwałowy.

Szybki cel

 1. WybierzCzas trwania treningu, dystans lub liczbę spalonych kalorii.
 2. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalne).
 3. Wprowadź wartość dla pozycji czas trwania treningu, dystans lub liczba spalonych kalorii.
 4. Kliknij Dodaj do ulubionych, aby dodać cel do Ulubionych.
 5. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Cel – trening interwałowy

 1. Wybierz Interwałowy.
 2. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalne).
 3. Zdecyduj, czy chcesz utworzyć nowy cel dotyczący treningu interwałowego (Stwórz nowy plan), czy wykorzystać szablon (Użyj szablonu).
 4. Dodaj fazy do Twojego celu. Kliknij przycisk Czas trwania, aby dodać fazę w oparciu o czas trwania. Wpisz nazwę dla każdej fazy w polu Nazwa i określ ich Czas trwania. Zdecyduj, czy kolejne fazy mają być rozpoczynane Ręcznie bądź Automatycznie, a następnie Wybierz intensywność.
 5. Kliknij Dodaj do ulubionych, aby dodać cel do Ulubionych.
 6. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Ulubione

Po utworzeniu celu i dodaniu go do ulubionych możesz go używać jako celu zaplanowanego:

 1. Na ekranie Dziennik kliknij przycisk +Dodaj przy dniu, dla którego chcesz zaplanować ulubiony cel.
 2. Kliknij Ulubiony cel, aby wyświetlić listę ulubionych.
 3. Kliknij pozycję, z której chcesz skorzystać.
 4. Ulubiony cel zostanie dodany do dziennika jako cel zaplanowany na dany dzień. Domyślnie czas dziennego celu treningowego ustawiony jest na godzinę 18.00. Aby zmienić ustawienia celu treningowego, wybierz go na ekranie Dziennika, a następnie wprowadź żądane zmiany. Następnie kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Aby wykorzystać ulubiony cel jako szablon celu treningowego:

 1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
 2. Twoje ulubione cele treningowe znajdują się na ekranie Dodaj cel treningowy na liście Wybierz z ulubionych.
 3. Kliknij pozycję, z której chcesz skorzystać.
 4. Odpowiednio dostosuj ulubiony cel. Edytowanie w tym widoku nie spowoduje wprowadzenia zmian w oryginalnym celu zapisanym w ulubionych.
 5. Wprowadź DatęGodzinę.
 6. Kliknij pozycję Dodaj do dziennika, aby dodać cel do ekranu Dziennik.

Po zsynchronizowaniu celów treningowych z aplikacją Polar na M600 możesz znaleźć cele na bieżący dzień w dziale Mój dzień. Przesuń palcem w lewo z poziomu listy profili sportowych w części Trening, aby wyświetlić cele treningowe na dany dzień oraz na ostatnie i najbliższe siedem dni. Aby przejść do listy ulubionych celów treningowych, przesuń palcem dwukrotnie w lewo z poziomu listy profili sportowych w części Trening.

Więcej informacji na temat trenowania z wykorzystaniem celów znajduje się w części Rozpoczynanie treningu z celem treningowym.

Informacje na temat tworzenia celów treningowych w aplikacji Polar Flow znajdują się na stronach pomocy Polar.