Jesteś tutaj: Trening z aplikacją Polar > Synchronizowanie

Synchronizowanie

Do synchronizacji danych pomiędzy aplikacją Polar na M600, aplikacją mobilną Polar Flow i serwisem internetowym Polar Flow potrzebne jest konto Polar. Konto utworzyć możesz podczas konfiguracji zegarka M600.


Automatyczna synchronizacja danych treningowych

Aplikacja Polar zainstalowana na zegarku M600 synchronizuje dane dotyczące treningu i aktywności z aplikacją mobilną Polar Flow automatycznie po zakończeniu treningu. Aby automatyczna synchronizacja mogła działać, musisz zalogować się do aplikacji mobilnej przy użyciu konta Polar, a Twój telefon i zegarek M600 muszą być połączone.
Na telefonach z systemem Android: telefon i zegarek M600 mogą być połączone poprzez Bluetooth lub Wi-Fi.
Na telefonach iPhone: telefon i zegarek M600 muszą być połączone poprzez Bluetooth.

Aplikacja Polar synchronizuje Twoje dane dotyczące aktywności z aplikacją mobilną także wtedy, gdy otrzymujesz powiadomienie o nieaktywności lub gdy osiągniesz swój dzienny cel.

Po przesłaniu danych do aplikacji mobilnej są one także automatycznie synchronizowane z serwisem internetowym Polar Flow poprzez połączenie internetowe.

Uwaga dla użytkowników telefonów iPhone: Jeżeli nie wykonujesz treningów z aplikacją Polar, a chcesz, aby Twoje dane dotyczące aktywności znalazły się w aplikacji mobilnej, musisz zsynchronizować je ręcznie.


Synchronizowanie wprowadzonych zmian

W aplikacji mobilnej oraz serwisie internetowym Polar Flow możesz usuwać i dodawać profile sportowe, edytować je, a także tworzyć nowe cele treningowe.

Wszystkie zmiany wprowadzone w aplikacji mobilnej w czasie, gdy Twój telefon ma połączenie z Internetem zostaną automatycznie zsynchronizowane z serwisem internetowym. Jeżeli wprowadzisz zmiany za pośrednictwem serwisu, to synchronizacja nastąpi przy następnym uruchomieniu aplikacji na Twoim telefonie.

Dotyczy urządzeń Polar M600 połączonych z telefonem z systemem Android.

Jeżeli Twój zegarek jest połączony z telefonem z systemem Android, to wprowadzone zmiany zostaną automatycznie przesłane z aplikacji mobilnej do aplikacji Polar na M600 za pośrednictwem połączenia Bluetooth lub Wi-Fi.

Dotyczy urządzeń Polar M600 połączonych z telefonem iPhone

Jeżeli Twój zegarek jest połączony z telefonem iPhone, to musisz ręcznie przesłać wprowadzone zmiany z aplikacji mobilnej do aplikacji Polar na M600.


Ręczna synchronizacja danych dotyczących aktywności i wprowadzonych zmian (dla użytkowników telefonów iPhone)

  1. Naciśnij przedni przycisk M600, aby otworzyć aplikację Polar.
  2. Przewiń menu w dół i wybierz opcję Synchr..
  3. W trakcie tego procesu na ekranie zegarka widoczny będzie komunikat Synchronizowanie, a po jego zakończeniu – komunikat Zakończono.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z aplikacji Polar Flow odwiedź strony pomocy Polar.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z serwisu internetowego Polar Flow odwiedź strony pomocy Polar.