Jesteś tutaj: Używanie M600 > Asystent Google

Asystent Google

W chwili obecnej funkcja ta dostępna jest wyłącznie w angielskiej, francuskiej, niemieckiej, japońskiej, koreańskiej i portugalskiej (Brazylia) wersji językowej.

Za pomocą poleceń głosowych możesz korzystać z pomocy Asystenta Google. Najpierw jednak konieczne jest włączenie w zegarku funkcji rozpoznawania polecenia głosowego „OK Google”.

Włączenie funkcji rozpoznawania polecenia głosowego „OK Google”

  1. Upewnij się, że wyświetlacz M600 jest aktywny i że wyświetlany jest ekran główny.
  2. Przesuń palcem z góry ekranu na dół, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu do ustawień.
  3. Dotknij ikony Ustawienia.
  4. Znajdź i wybierz opcję Personalizacja.
  5. Dotknij Rozpoznawanie polecenia „OK Google”, aby włączyć funkcję (przełącznik zmieni kolor na niebieski).

Uruchomienie Asystenta Google

  1. Upewnij się, że wyświetlacz M600 jest aktywny i że wyświetlany jest ekran główny.
  2. Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk zasilania lub powiedz „OK Google”. Wyświetlony zostanie komunikat Hi, how can I help? (Cześć, jak mogę pomóc?)
  3. Poproś Asystenta Google o pomoc. Możesz na przykład zapytać "How do you say `hello´ in Spanish?" („Jak powiedzieć »cześć« po hiszpańsku?”) lub powiedzieć "Start a run." („Zacznij bieganie”).

O co można zapytać Asystenta Google

Za pośrednictwem M600 szybko uzyskasz odpowiedzi na różne pytania. Możesz na przykład tłumaczyć słowa z innego języka, rozwiązywać działania matematyczne lub sprawdzać nieznane pojęcia. Odpowiedź na pytanie zostanie wyświetlona na ekranie M600. W zależności od pytania zegarek może także zaproponować łącze do strony z dalszymi informacjami, które otworzyć możesz na swoim telefonie.

Co więcej, Asystent Google potrafi również wykonywać proste zadania, takie jak ustawianie minutnika lub wysyłanie wiadomości SMS.

Po odczekaniu chwili po wyświetleniu komunikatu „Cześć, jak mogę pomóc?” w dolnej części ekranu M600 wyświetlona zostanie strzałka skierowana w górę. Po przesunięciu strzałki w górę wyświetlone zostaną przykłady pytań, które można zadać Asystentowi Google.

Więcej informacji na temat Asystenta Google znajduje się w Centrum pomocy Wear OS by Google.