Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Ładowanie M600

Ładowanie M600

Polar M600 jest wyposażony we wbudowany akumulator. Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Spadek wydajności akumulatora stanie się zauważalny po ponad 300 ładowaniach i rozładowaniach. Liczba cykli ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania i obsługi.

M600 ładować można przez port USB komputera, używając kabla dostarczonego w zestawie.

Akumulator można również naładować przez podłączenie do gniazdka ściennego. W przypadku ładowania zegarka za pomocą gniazdka, użyj zasilacza USB (nie jest dołączony do zestawu). Jeśli używasz zasilacza USB, upewnij się, że posiada on oznaczenie „Output 5V DC” („Wyjście 5 V DC”) oraz zapewnia prąd o natężeniu co najmniej 500 mA. Używaj wyłącznie zasilacza USB posiadającego stosowne certyfikaty bezpieczeństwa (z oznaczeniem „LPS”, „Limited Power Supply”, „UL Listed” lub „CE”).

Nie ładuj produktów Polar za pomocą ładowarki 9 V. Korzystanie z ładowarki 9 V może doprowadzić do uszkodzenia Twojego produktu Polar.

Jeżeli złącze ładowania jest prawidłowo podłączone do M600, to magnetyczna końcówka kabla sama zatrzaskuje się na miejscu. M600 sygnalizuje rozpoczęcie ładowania krótkimi wibracjami. Jeżeli zegarek jest włączony w momencie podłączania go do ładowania, na ekranie głównym M600 wyświetlona zostanie mała ikona błyskawicy. Możesz zobaczyć poziom naładowania zegarka, przeciągając ekran główny z góry na dół. Jeżeli zegarek jest wyłączony w momencie podłączania do ładowania, to widoczna na ekranie animacja baterii zacznie się napełniać. Pełna ikona baterii oznacza, że bateria M600 została całkowicie naładowana. Ładowanie wyczerpanej baterii M600 do pełna może zając do dwóch godzin.

  1. Nadgarstkowe optyczne czujniki tętna
  2. Złącze do ładowania

Po zakończeniu ładowania akumulatora M600 wyjmij kabel ładujący z portu USB komputera lub ładowarki. Pozostawienie kabla ładującego w źródle zasilania może spowodować przyciąganie elementów zawierających żelazo przez jego magnetyczną końcówkę. Może to wywołać zwarcie, a wskutek tego uszkodzenie obwodu, przegrzanie, pożar lub wybuch.

Akumulator nie powinien pozostawać całkowicie rozładowany ani w pełni naładowany przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Nie ładuj akumulatora w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej +40°C albo jeśli port ładowania jest wilgotny. Jeśli złącze ładowania Twojego M600 zostało zmoczone, pozostaw je do wyschnięcia przed podłączeniem kabla.


Czas działania akumulatora

Czas działania akumulatora to

  • 2 dni/8 godzin treningu przy użyciu Polar M600 połączonego z telefonem z systemem Android.
  • 1,5 dnia/8 godzin treningu przy użyciu Polar M600 połączonego z urządzeniem iPhone.

Czas działania akumulatora jest zależny od wielu czynników, takich jak: temperatura otoczenia, w którym M600 jest używany, wybrane funkcje, ustawienia aktywności wyświetlacza i zużycie akumulatora. Czas pracy ulega znacznemu skróceniu w bardzo niskich temperaturach. Noszenie zegarka M600 pod odzieżą wierzchnią pomaga utrzymać wyższą temperaturę i wydłużyć czas działania akumulatora.

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora

Kiedy poziom naładowania M600 spadnie do 15% lub poniżej, wyświetlone zostanie powiadomienie informujące o bieżącym poziomie naładowania i stanie trybu oszczędzania energii. Naciśnij powiadomienie, aby włączyć/wyłączyć oszczędzanie baterii. Tryb oszczędzania energii włączy się automatycznie, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do 5%.

Ponieważ pozycjonowanie GPS nie jest aktywne w trybie oszczędzania energii, podczas próby rozpoczęcia treningu z aplikacją Polar lub jeżeli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 5% w trakcie treningu wyświetlone zostanie powiadomienie.

Jeśli wyświetlacz zegarka M600 nie jest aktywowany po wykonaniu gestu ręką lub naciśnięciu bocznego przycisku zasilania, oznacza to, że akumulator wyczerpał się i urządzenie przeszło w tryb spoczynku. Wtedy konieczne jest naładowanie akumulatora. Jeśli akumulator jest całkowicie wyczerpany, wyświetlenie animacji ładowania może potrwać pewien czas.

Możesz szybko sprawdzić poziom naładowania zegarka M600, przeciągając ekran główny do połowy z góry na dół.