Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia daty i godziny

Ustawienia daty i godziny

Możesz ręcznie ustawić datę i godzinę wyświetlane na Twoim M600 lub pobrać te dane automatycznie z telefonu lub sieci*.


Zmiana ustawień daty i godziny

  1. Przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie znajdź i wybierz opcję System.
  2. Wybierz Data i czas.
  3. Wybierz Automatyczna data i czas.
  4. Dotknij opcję, którą chcesz zastosować:
  • Synchronizuj z telefonem
  • Synchronizuj z siecią: W przypadku wybrania tej opcji możesz także określić, czy używany ma być 24-godzinny czy 12-godzinny tryb wyświetlania czasu.
  • WYŁĄCZONE. Po wybraniu tej opcji dotknij Ustaw datę oraz Ustaw godzinę, aby ustawić je ręcznie. W tym menu możesz także określić, czy używany ma być 24-godzinny czy 12-godzinny tryb wyświetlania czasu.

W menu ustawień daty i godziny możesz również ręcznie wybrać strefę czasową lub pobrać te dane z telefonu.

*Dotyczy tylko produktów Polar M600 połączonych z telefonem z systemem Android.