Jesteś tutaj: Używanie M600 > M600 Instrukcja obsługi (Android Wear 2.0) | Struktura menu

Struktura menu

Ekran główny

Punktem wyjściowym do poruszania się po menu zegarka jest ekran główny. Na ekranie głównym możesz sprawdzić aktualną godzinę. Na niektórych tarczach zegarka wyświetlane są również inne informacje. Więcej informacji znajduje się w części Ustawienia tarczy zegarka.

Na ekranie głównym wyświetlane są też powiadomienia, które zawierają ważne komunikaty i powiadamiają Cię o bieżącym stanie Twojego M600. Więcej informacji na temat poszczególnych stanów znajduje się w części Ikony stanu.

Możesz szybko przejść do ekranu głównego z dowolnego menu M600, naciskając boczny przycisk zasilania lub potrząsając ręką. Więcej informacji na temat obsługi zegarka znajduje się w części Poruszanie się po menu M600.


Menu szybkiego dostępu do ustawień

Przesuń palcem z góry ekranu głównego na dół, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu do ustawień, gdzie znajdują się następujące ustawienia:

Tryb samolotowy: dotknij, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.

Tryb kinowy: dotknij, aby wyłączyć ekran.

Nie przeszkadzać: dotknij, aby wyciszyć powiadomienia na zegarku M600.

Ustawienia: dotknij, aby otworzyć menu ustawień.


Menu aplikacji

W menu aplikacji wyświetlane są ikony wszystkich aplikacji znajdujących się na M600.


Otwieranie menu aplikacji

  • Naciśnij boczny przycisk zasilania.

Uruchamianie aplikacji

  • Dotknij ikony wybranej aplikacji w menu aplikacji.

LUB

  • Przełącz zegarek na widok ekranu głównego i powiedz: „Ok Google, otwórz (nazwa aplikacji)”.

Menu aplikacji zawiera więcej informacji na temat domyślnych aplikacji M600.