Jesteś tutaj: Używanie M600 > Struktura menu > Menu aplikacji > Tłumacz

Tłumacz

Możesz korzystać funkcji Tłumacz Google™, aby tłumaczyć zdania:

  1. Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Tłumacz.
  2. Wyświetlone zostaną dwa języki. Możesz dotknąć nazwy języka, aby zmienić go na inny.
  3. Dotknij ikony mikrofonu i podyktuj zdanie, które chcesz przetłumaczyć.

Tłumaczenie pojawi się na ekranie.