Jesteś tutaj: Trening z aplikacją Polar > Struktura menu aplikacji Polar

Menu aplikacji Polar


Trening

Ta opcja pozwala rozpocząć trening. Otwórz menu Trening, aby wyświetlić listę profili sportowych zapisanych w aplikacji Polar. Tu możesz wybrać dyscyplinę sportową, którą chcesz uprawiać.

W aplikacji lub serwisie Polar Flow możesz wybrać, które profile sportowe mają być wyświetlane w aplikacji Polar na zegarku M600. Wybierz Profile sportowe w menu aplikacji mobilnej lub odwiedź stronę flow.polar.com, kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu i wybierz opcję Profile sportowe. Z poziomu aplikacji mobilnej i serwisu internetowego możesz dodawać i usuwać dyscypliny sportowe oraz porządkować listę tak, aby Twoje ulubione sporty były łatwo dostępne na M600.

Aby rozpocząć trening, poczekaj aż obok ikony dyscypliny wyświetlone zostanie tętno. Jeżeli wybrany profil sportowy obsługuje śledzenie GPS, to widoczna będzie także ikona GPS. Zielona obwódka symbolu GPS przestanie się obracać po znalezieniu sygnału. Naciśnij przedni przycisk lub dotknij ikony, aby wybrać dyscyplinę i rozpocząć trening.


Mój dzień

Jeżeli używasz jednej z oryginalnych tarcz zegarka Polar, na przykład „Polar Jumbo”, to na ekranie głównym M600 wyświetlany będzie Twój postęp w realizacji dziennego celu. W menu Mój dzień znajdują się szczegóły na temat Twojej dziennej aktywności i treningów przeprowadzonych tego dnia.

Otwórz menu Mój dzień, aby zobaczyć bieżący status Twojej aktywności (OBECNIE). Tu zobaczysz osiągnięty dotychczas odsetek dziennego celu aktywności. Postępy przedstawia także napełniający się pasek aktywności. Na tym ekranie sprawdzić możesz także liczbę wykonanych kroków i spalonych kalorii oraz pokonany dystans.

Przewiń menu Mój dzień, aby zobaczyć treningi wykonane danego dnia, a także te, które zaplanowane zostały na ten dzień w serwisie internetowym lub aplikacji Polar Flow. Możesz otwierać zakończone treningi, aby uzyskać dostęp do szczegółów na ich temat.


Moje tętno

Funkcja pozwala wykonać pomiar tętna bez rozpoczynania sesji treningowej. Wystarczy zacisnąć opaskę na nadgarstek i dotknąć ikony, a po chwili wyświetlona zostanie bieżąca wartość tętna.

Przesuń w prawo, aby przejść do menu aplikacji Polar lub naciśnij przycisk zasilania z boku urządzenia, aby powrócić do ekranu głównego.


Synchr.

Dotyczy tylko produktów Polar M600 połączonych z telefonem iPhone

Aplikacja Polar zainstalowana na zegarku M600 synchronizuje dane dotyczące treningu i aktywności z aplikacją mobilną Polar Flow automatycznie po zakończeniu treningu. Jeżeli nie wykonujesz treningów z aplikacją Polar, a chcesz, aby Twoje dane dotyczące aktywności znalazły się w aplikacji mobilnej, musisz zsynchronizować je ręcznie. Aby to zrobić, dotknij ikony Synchr.. W trakcie tego procesu na ekranie M600 widoczny będzie komunikat Synchronizowanie, a po jego zakończeniu – komunikat Zakończono.

Po synchronizacji danych z aplikacji Polar na urządzeniu M600 z aplikacją mobilną, dane treningowe zostaną również zsynchronizowane z serwisem internetowym Flow za pomocą połączenia internetowego.