Jesteś tutaj: Funkcje Polar > Profile sportowe > Profile sportowe w serwisie Flow

Profile sportowe Polar w serwisie internetowym Polar Flow

Aplikacja Polar na M600 posiada siedem domyślnych profili sportowych. W serwisie internetowym Polar Flow możesz usuwać wybrane dyscypliny i dodawać nowe. Dla każdego profilu sportowego możesz również wprowadzić indywidualne ustawienia.

W aplikacji Polar na M600 można zapisać maksymalnie 20 profili sportowych. Jeśli w serwisie internetowym zapisano więcej niż 20 profili sportowych, to podczas synchronizacji do aplikacji Polar przesłanych zostanie pierwsze 20 profili z listy. Możesz zmieniać kolejność profili sportowych w serwisie internetowym Polar Flow metodą „przeciągnij i upuść”.


Dodawanie profilu sportowego

W serwisie internetowym Polar Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij przycisk Dodaj profil sportowy i wybierz sport z listy.

Sport zostanie dodany do listy.

Więcej informacji na temat dodawania i usuwania profili sportowych w aplikacji Polar Flow znajduje się na stronie pomocy Polar.


Edytowanie profilu sportowego

W serwisie internetowym Polar Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij przycisk Edytuj pod sportem, który chcesz edytować.

W danym profilu sportowym możesz edytować następujące informacje:

Podstawowe ustawienia

 • Automatyczne zapisywanie okrążeń (na podstawie czasu lub dystansu okrążenia albo wyłączone)

Tętno

 • Podgląd tętna (uderzenia na minutę lub % maksymalnej wartości)
 • Ustawienia strefy tętna (strefy tętna pozwalają na łatwy wybór i monitoring intensywności treningu. Jeśli wybierzesz opcję Domyślna, nie możesz zmieniać limitów tętna. Jeżeli wybierzesz opcję „Dowolna”, możesz dostosowywać wszystkie limity. Domyślne limity dla strefy są obliczane na podstawie Twojego maksymalnego tętna.

Ustawienia prędkości/tempa

 • Widok prędkości/tempa (km/h lub min/km)

Widok danych treningowych

Wybierz dane, które chcesz monitorować w widoku danych treningowych podczas treningów. Dla każdego profilu sportowego możesz ustawić łącznie osiem podglądów danych treningowych. Każdy podgląd może zawierać maksymalnie cztery pola z danymi.

Kliknij ikonę ołówka pod zapisanym widokiem, aby go edytować, lub dodaj nowy widok. Dla danego podglądu możesz wybrać maksymalnie cztery pozycje z sześciu kategorii:


Czas

Środowisko

Dane osobiste

Dystans

Prędkość

Kadencja

Pora dnia

Czas trwania

Czas okrążenia

Czas ostatniego okrążenia

Czas ost. autom. okr.

Autom. czas okrąż.

Wysokość n.p.m.

Całkowita suma wzniesień terenu

Całkowita suma spadków terenu

Wznies. na okr.

Sp. ter. na okrąż.

Wznies. na autom. okrąż.

Sp. ter. na autom. okrąż.

Tętno

Średnie tętno

Maksymalne tętno

Śr. tętno okr.

Maks. tętno okr.

Śr.tętno ost.okr.

Kalorie

Maks. tętno ost. okr.

ZonePointer – tętno

Czas w strefie tętna

Autom. śr. tętno okr.

Autom. maks. tętno okr.

Śr. tętno ost. autom. okr.

Maks. tętno ost. autom. okr.

Dystans

Dystans okrążenia

Dystans ostatniego okrążenia

Dystans autom. okrąż.

Dystans ost. autom. okr.

Prędkość/tempo

Średnia prędkość/tempo

Maksymalna prędkość/tempo

Śr. prędkość/tempo na okrąż.

Maks. prędkość/tempo okrąż.

Maks. prędkość/tempo ost. okrąż.

Autom. śr. prędkość/tempo okrąż.

Maks. pr./tempo autom. okr.

Prędkość lub tempo ost. autom. okr.

Maks. prędkość ost. autom. okr.

Śr. prędkość/tempo ost. okr.

Prędkość/tempo

Średnia prędkość/tempo

Maksymalna prędkość/tempo

Śr. prędkość/tempo na okrąż.

Maks. prędkość/tempo okrąż.

Maks. prędkość/tempo ost. okrąż.

Autom. śr. prędkość/tempo okrąż.

Maks. pr./tempo autom. okr.

Prędkość lub tempo ost. autom. okr.

Maks. prędkość ost. autom. okr.

Śr. prędkość/tempo ost. okr.


Funkcje dotykowe i informacje

 • Wibracje (wł./wył.)

GPS i wysokość n.p.m.

 • Interwał zapisu danych GPS (wysoka dokładność/wył.)

Po zakończeniu edytowania profili sportowych kliknij przycisk Zapisz. Aby korzystać z nowych ustawień, musisz najpierw zsynchronizować je z aplikacją Polar. Więcej informacji znajduje się w części Synchronizowanie.