Jesteś tutaj: Trening z aplikacją Polar > Trening z aplikacją Polar > Podczas treningu

Podczas treningu

Widok danych treningowych

Przeglądanie ekranów treningowych

 • Przesuń palcem w górę lub w dół ekranu.

LUB

 • Wykonaj szybki ruch nadgarstkiem do siebie i od siebie.

Zobacz film instruktażowy na temat poruszania się po aplikacji Polar podczas treningu.

Informacje wyświetlane na ekranach treningowych zależą od ustawień wybranego profilu sportowego. Ustawienia dla każdego profilu sportowego możesz określić w aplikacji Polar Flow lub w serwisie internetowym Polar Flow.

Na ekranie treningowym mogą znajdować się na przykład następujące informacje:


Twoje aktualne tętno
Wskaźnik tętna ZonePointer
Czas trwania treningu


Dystans pokonany w trakcie bieżącego treningu
Twoje aktualne tempo
Godzina
Liczba kalorii spalonych podczas bieżącego treningu


Widok automatycznego okrążenia

Dostępny, jeżeli w wybranym profilu sportowym włączona jest opcja automatycznego zapisywania okrążeń. Więcej informacji na temat zmiany ustawień profili sportowych znajduje się w części Profile sportowe w serwisie internetowym Polar Flow lub Profile sportowe w aplikacji Polar Flow na stronach pomocy Polar.

Wyświetlanie widoku automatycznego okrążenia

 • Przesuń palcem w lewą stronę w widoku treningu.

Wyświetlanie poprzednich okrążeń

 • Przesuń palcem w górę ekranu w widoku okrążenia.

W zależności od bieżących ustawień automatycznego zapisywania okrążeń, na ekranie okrążenia widoczne będą:


Czas trwania lub dystans okrążenia
Średnia prędkość lub tempo
Średnie tętnoFunkcje dostępne podczas treningu

Możesz ręcznie zaznaczać okrążenie podczas treningu.

Aby zapisać okrążenie:

 • Naciśnij przedni przycisk.

Ręczne zapisanie pierwszego okrążenia spowoduje utworzenie widoku ręcznie zapisanego okrążenia w aplikacji Polar podczas tego treningu.

Możesz również skorzystać z opcji automatycznego zapisywania okrążeń. W serwisie internetowym Polar Flow edytuj ustawienia profilu sportowego w części Ogólne i ustaw Automatyczne okrążenie na Dystans okrążenia lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrążenia ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.


Możesz zatrzymać wyłączanie się ekranu podczas treningu.

Aby utrzymać włączony ekran:

 1. Przesuń palcem z góry ekranu na dół.
 2. Jeżeli podczas treningu słuchasz muzyki z telefonu połączonego z M600 lub przy użyciu aplikacji Goople Play Music na M600, najpierw wyświetli się widok opcji odtwarzania. Przesuń ekran w lewo, by wyświetlić widok Podświetlenia.

 3. Dotknij przekreślonej ikony żarówki, by włączyć podświetlenie podczas bieżącego treningu.

Podświetlenie trzeba włączać osobno dla każdego treningu.

Ciągłe podświetlanie ekranu pulsometru podczas treningu znacząco skraca czas działania akumulatora M600: przy włączonej opcji automatycznego dopasowania jasności ekranu, czas działania jest krótszy średnio o 5 godzin czasu treningowego. W warunkach dobrego oświetlenia, gdy poziom kontrastu ekranu jest najwyższy, czas działania pulsometru może zostać skrócony o 3 godziny czasu treningowego.


Możesz zablokować ekran dotykowy w aplikacji Polar podczas treningu.

Aby zablokować ekran dotykowy:

 1. Przesuń palcem z góry ekranu na dół.
 2. Przesuń ekran w lewo, by wyświetlić widok blokady ekranu.
 3. Dotknij ikony otwartej kłódki, by włączyć blokadę ekranu podczas bieżącego treningu.

Blokadę ekranu trzeba włączać osobno dla każdego treningu.

Włączona blokada ekranu blokuje jedynie ekran dotykowy w aplikacji Polar. Nadal możesz wykonywać szybkie ruchy nadgarstkiem, by przewijać widoki treningu lub widoki automatycznych i ręcznych okrążeń, w zależności od widoku, który był otwarty przed włączeniem blokady ekranu dotykowego.

Nadal możesz używać ekranu dotykowego do obsługi zegarka. Aby przejść do jego menu, wyłącz najpierw aplikację Polar przez naciśnięcie bocznego przycisku zasilania. Możesz powrócić do widoku zablokowanej aplikacji Polar poprzez dotknięcie karty Zapis włączony na ekranie głównym M600 lub przyciśnięcie przedniego przycisku M600.

Odblokowywanie ekranu dotykowego

 1. Dotknij dowolne miejsce zablokowanego ekranu. Wyświetlona zostanie ikona kłódki i napis Przesuń w dół w górnej części ekranu.
 2. Przesuń palcem z góry ekranu na dół.
 3. Dotknij ikony kłódki, aby wyłączyć blokadę ekranu.

Jeżeli podczas treningu słuchasz muzyki z telefonu połączonego z M600 lub przy pomocy aplikacji Google Play Music, możesz kontrolować odtwarzanie bez konieczności wychodzenia z aplikacji Polar.

Aby wyświetlić opcje odtwarzania:

 • Przesuń palcem z góry ekranu na dół, by wyświetlić opcje odtwarzania muzyki.

Na stronie Centrum pomocy Wear OS by Google znajdują się instrukcje dotyczące odtwarzania muzyki z M600 bez konieczności posiadania telefonu przy sobie.


Możesz pomijać fazy podczas treningu interwałowego.

Aby pominąć fazy:

 1. Przeciągnij palcem z dołu do góry w widoku celu treningowego, by wyświetlić listę faz w celu treningowym.
 2. Pomiń obecną fazę, dotykając ikony „następny” po lewej stronie.

Zamykanie aplikacji Polar bez przerywania treningu

 • Naciśnij boczny przycisk zasilania na Twoim M600.

LUB

 • Potrząśnij nadgarstkiem.

Jeśli wyjdziesz z aplikacji Polar podczas treningu, wyświetlone zostanie powiadomienie Zapis włączony. Możesz ukryć powiadomienie przesuwając je w dół lub naciskając boczny przycisk zasilania. Możesz teraz poruszać się w menu i normalnie korzystać z zegarka M600.


Powracanie do widoku treningu

 • Przeciągnij palcem z dołu ekranu głównego do góry, aby wyświetlić powiadomienie Zapis włączony i dotknij go.

LUB

 • Naciśnij przedni przycisk na Twoim M600.

Podsumowanie treningu podczas treningu

Wyświetlanie podsumowania treningu

 • Przesuń w lewo. Podsumowanie treningu znajduje się na końcowym ekranie z prawej strony.

W zależności od wybranego profilu sportowego w widoku Podsumowanie widoczne będą wszystkie lub niektóre spośród poniższych informacji:

Pora dnia

Czas trwania treningu

Pokonany dystans (jeżeli dotyczy wybranej dyscypliny)

Średnie tętno

Maks. tętno

Średnia prędkość lub tempo (jeżeli dotyczy wybranej dyscypliny)

Maksymalna prędkość lub tempo (jeżeli dotyczy wybranej dyscypliny)

Średnia kadencja

Maksymalna kadencja

Maksymalna wysokość

Suma wzniesień terenu w metrach/stopach

Suma spadków terenu w metrach/stopach

Spalone kalorie

Procent spalonych kalorii z tkanki tłuszczowej

Czas spędzony w każdej ze stref tętna podczas treningu.