Jesteś tutaj: Używanie M600 > Struktura menu > Menu aplikacji > Stoper

Stoper

M600 może służyć jako stoper.


Uruchamianie stopera

  1. Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Stoper.
  2. Uruchom stoper dotknięciem ikony odtwarzania.

Stoper pojawi się na ekranie.


Wstrzymywanie stopera

  • Dotknij ikony pauzy.

Ponowne uruchamianie stopera

  • Dotknij ikony odtwarzania.

Zerowanie stopera

Jeżeli chcesz wyzerować stoper:

  • Dotknij ikony resetowania po wstrzymaniu stopera.