Jesteś tutaj: Używanie M600 > Struktura menu > Menu aplikacji > Znajdź mój telefon

Znajdź mój telefon

Dotyczy tylko produktów Polar M600 połączonych z telefonem z systemem Android.

Jeżeli nie możesz znaleźć swojego telefonu, użyj zegarka M600, aby włączyć dzwonek – nawet wtedy, gdy telefon jest w trybie wibracji lub trybie cichym.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy M600 jest podłączony do telefonu przez Bluetooth.


Włączanie dzwonka telefonu

  1. Naciśnij boczny przycisk zasilania, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie znajdź i naciśnij Znajdź mój telefon.
  2. Jeżeli telefon znajduje się w zasięgu łączności Bluetooth, włączy się dźwięk dzwonka. W przeciwnym razie spróbuj przejść w inne miejsce, tak aby znaleźć się w odległości 10 metrów (33 stóp) od telefonu. Najlepiej, aby połączenia nie blokowały żadne przedmioty.
  3. Aby wyłączyć dzwonek, dotknij symbolu X na ekranie M600 lub uaktywnij znaleziony telefon.