Du är här: Komma igång > Knappfunktioner och menystruktur

Knappfunktioner och menystruktur

M400 har fem knappar som har olika funktioner beroende på användningssituation. Se tabellerna nedan för mer information om knapparnas funktioner i olika lägen.

Knappfunktioner

Klockfunktion och meny

LYSE TILLBAKA STARTA UPP NER
 • Tänd displayen
 • Tryck och håll in för att låsa knappar
 • Stäng menyn
 • Återvänd till föregående nivå
 • Lämna inställningarna oförändrade
 • Avbryt val
 • Tryck och håll in för att återvända till klockfunktionen från menyn
 • Tryck och håll in i klockfunktionen för att synkronisera med Flow-appen
 • Bekräfta val
 • Gå till förträningsläge
 • Bekräfta valet som visas på displayen
 • Bläddra i menyn
 • Justera ett valt värde
 • Tryck och håll in för att ändra klockdisplay
 • Bläddra i menyn
 • Justera ett valt värde

Förträningsläge

LYSE TILLBAKA STARTA UPP NER
 • Tänd displayen
 • Tryck och håll in för att gå till inställningarna för sportprofilen
 • Återgå till klockfunktionen
 • Starta ett träningspass
 • Bläddra i sportlistan
 • Bläddra i sportlistan

Under träning

LYSE TILLBAKA STARTA UPP NER
 • Tänd displayen
 • Tryck och håll in för att gå till Snabbmenyn
 • Pausa träningen genom att trycka en gång
 • Tryck och håll in i 3 sekunder för att avsluta registreringen
 • Tryck och håll in zonlås av/på
 • Fortsätt träningsregistreringen när den är pausad
 • Ändra träningsdisplay
 • Ändra träningsdisplay

Menystruktur

Du går till och bläddrar i menyn genom att trycka på UPP eller NER. Bekräfta valen med STARTA-knappen och återgå med TILLBAKA-knappen.

I menyn finns följande:

 • Dagens aktiviteter
 • Dagbok
 • Inställningar
 • Konditionstest
 • Timers
 • Favoriter

Dagens aktiviteter

Det dagliga aktivitetsmålet du får från Polar M400 är baserat på dina personliga data och inställning av aktivitetsnivå som du hittar i inställningarna för dagligt aktivitetsmål i Flow webbtjänst.

Ditt dagliga aktivitetsmål visas med en aktivitetsstapel. Aktivitetsstapeln fylls när du når ditt dagliga mål.

I Dagens aktiviteter ser du detaljerna för dina aktiviteter (aktiv tid, kalorier och steg) och alternativ för att nå ditt dagliga aktivitetsmål.

Mer information finns i Aktivitetsmätning dygnet runt

Dagbok

I Dagbok ser du den aktuella veckan, de senaste fyra veckorna och de kommande fyra veckorna. Välj en dag för att se din aktivitet och dina träningspas från den dagen, och träningssummeringen för varje träningspass och de tester du har gjort. Du kan också se dina planerade träningspass.

Inställningar

I Inställningar kan du redigera följande:

 • Sportprofiler
 • Personliga inställningar
 • Allmänna inställningar
 • Klockinställningar

Mer information finns i Inställningar.

Timers

I Timers finns följande:

 • Intervalltimer: Skapa intervalltimers baserade på tid och/eller sträcka för att exakt ta tid på träning och återhämtningsfaser i dina intervallträningspass.
 • Sluttidsberäknare: Nå ditt tidsmål för en viss sträcka. Ställ in sträckan för ditt träningspass så kommer M400 att beräkna sluttiden för träningspasset utifrån din hastighet.

Mer information finns i Starta ett träningspass.

Konditionstest

Mät din konditionsnivå när du ligger ner och slappnar av.

Mer information finns i Konditionstest.

Favoriter

I Favoriter hittar du träningsmål som du har sparat som favoriter i Flow webbtjänst.

Mer information finns i Favoriter.